Europska komisija rješava nepoštene prakse u lancu opskrbe hranom

15.07.2014.

Europska komisija danas će donijeti komunikaciju kojom se države članice potiče na traženje načina za bolju zaštitu malih proizvođača hrane i maloprodajnih trgovaca hranom od nepoštenih praksi njihovih katkad puno jačih trgovinskih partnera. Prije nego što prehrambeni proizvod stigne do potrošača, njegovoj kvaliteti i vrijednosti pridonesu mnogi različiti sudionici na tržištu (proizvođači, prerađivači, trgovci itd.) koji su dio opskrbnog lanca.
Zbog novih čimbenika, npr. povećane koncentracije tržišta, odnose među sudionicima u opskrbnom lancu karakteriziraju vrlo različite razine pregovaračke moći. Iako su razlike u pregovaračkoj moći u trgovinskim odnosima uobičajene i zakonite, ta neravnoteža u nekim slučajevima može dovesti do nepoštenih trgovinskih praksi.

Materijali za medije (poslije 14 sati): IP/14/831 i MEMO/14/485

Dodatne informacije: IP/14/831
vrh stranice
vrh stranice