Europska komisija prihvatila sporazume o partnerstvu s Hrvatskom, Slovenijom i Španjolskom u pogledu uporabe strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014. – 2020.

30.10.2014.

Europska komisija danas je prihvatila sporazume o partnerstvu sa šest država članica, čime je odredila strategiju optimalne uporabe europskih strukturnih i investicijskih fondova u cijeloj predmetnoj zemlji. Današnjim sporazumom otvara se mogućnost ulaganja u razdoblju 2014. – 2020. iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) kojima su obuhvaćeni Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Zahvaljujući ulaganjima u EU-u lakše će se riješiti nezaposlenost te potaknuti konkurentnost i gospodarski rast inovacijama, izobrazbom i obrazovanjem u većim i manjim gradovima te u ruralnim područjima. Promicat će se i poduzetništvo, suzbijati socijalna isključenost te će se pomoći razvoju ekološkog i resursno učinkovitoga gospodarstva. Vidi i: IP/14/1223, IP/14/1225, IP/14/1226 i MEMO/13/331

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1223_hr.htm - tekst na hrvatskom
vrh stranice
vrh stranice