Europska komisija objavila studiju „Promicanje suvlasništva i sudjelovanja zaposlenika”

29.10.2014.

Komisija je danas objavila opsežnu studiju pod nazivom „Promicanje suvlasništva i sudjelovanja zaposlenika” kojom se daje uvid u razvoj financijskog sudjelovanja zaposlenika, a posebice u suvlasništvo zaposlenika u svih 28 država članica u zadnjih deset godina. U studiji se potanko opisuje i analizira niz opcija politika koje će se razmatrati na razini EU-a kako bi se uklonile glavne prepreke međunacionalnom financijskom sudjelovanju zaposlenika i kako bi se ono potaknulo u cijelom EU-u. Opcije obuhvaćaju stvaranje virtualnog informacijskog centra i uspostavu europskog pravnog režima za suvlasništvo zaposlenika. Svladavanje prekograničnih prepreka za programe financijskog sudjelovanja zaposlenika posebice je važno kako bi poduzeća u EU-u imala mogućnost provedbe tih programa i korist od njihova učinka. Na temelju istraživanja u studiji, poduzeća koja su u djelomičnom ili potpunom vlasništvu svojih zaposlenika stvaraju veći profit, otvaraju više radnih mjesta i ostvaruju više poreznih prihoda nego poduzeća koja nisu u takvu vlasništvu. Poduzeća s vlasničkim udjelom zaposlenika manje se premještaju te se zalažu za lokalnu proizvodnju i sukcesiju poslovanja.

Dodatne informacije pronaći ćete na web-stranici Komisije o unutarnjem tržištu.
vrh stranice
vrh stranice