Edukacija

Nove aktivnosti odnose se na organizaciju edukativnog ciklusa (kojim se zamjenjuju aktivnosti PUMA-e u Zagrebu) – „Novim znanjima i novim iskustvima bliže EU“, u sklopu kojeg se uvodi obrazac konsekutivnih predavanja/seminara/radionica koje osmišljavamo i pripremamo u dogovoru s inozemnim partnerima – udrugama poslodavaca, te drugim institucijama i organizacijama.
Dosadašnji predavači bili su:

  • Brendan Buttler iz irske udruge poslodavaca (IBEC);
  • Emmanuel Julien iz francuske udruge poslodavaca (MEDEF) te
  • Christopher Syder, odvjetnik iz tvrtke DAC Beachcroft, ujedno i predstavnik udruge poslodavaca iz Velike Britanije (CBI).
vrh stranice