Državne potpore: Komisija donijela nova pravila o rizičnom financiranju

15.01.2014.

Europska komisija donijela je nove smjernice kojima se određuju uvjeti pod kojima države članice mogu odobravati potpore za lakši pristup financiranju europskim malim i srednje velikim poduzećima (MSP-ovima) te poduzećima srednje tržišne kapitalizacije. Neka mala i srednje velika poduzeća te poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, osobito inovativni MSP-ovi i MSP-ovi usmjereni na rast koji su u ranim fazama razvoja, suočavaju se s poteškoćama u pristupu financiranju, bez obzira na kvalitetu svog poslovnog potencijala. Državne potpore mogu olakšati premošćivanje tog jaza u financiranju, ne preuzimanjem uloge postojećih kanala financiranja, već privlačenjem novih sredstava u nova poduzeća putem dobro osmišljenih financijskih instrumenata i poreznih mjera. Te smjernice dio su strategije Komisije za modernizaciju kontrole državnih potpora u cilju jačanja rasta na jedinstvenom tržištu poticanjem učinkovitijih mjera potpore i usmjeravanjem pozornosti Komisije na slučajeve koji imaju najveći učinak na tržišno natjecanje (vidi IP/12/458). Smjernice na snagu stupaju 1. srpnja 2014. 

Dodatne informacije: IP/14/21
vrh stranice
vrh stranice