Drugo tromjesečje 2014. – desezonirani državni deficit u europodručju neznatno se smanjio na 2,5 posto BDP-a, dok je u području EU28 gotovo stabilan na 3,0 posto BDP-a

24.10.2014.

Eurostat je prvi put objavio tromjesečne podatke o državnom deficitu prema metodologiji Europskog sustava računa 2010. (ESA 2010). Podaci obuhvaćaju revizije provedene zbog implementacije metodologije ESA 2010 i zbog primjene drugih statističkih prilagodbi. U drugom tromjesečju 2014. desezonirani omjer deficita opće države i BDP-a u europodručju (EA18) iznosio je 2,5 posto, što je neznatno smanjenje u odnosu na prvo tromjesečje 2014. U području EU28 omjer deficita i BDP-a ostao je gotovo stabilan i iznosio 3,0 posto BDP-a.

Dodatne informacije: STAT/14/161
vrh stranice
vrh stranice