Dr.sc. Tanya Dimitrova, veleposlanica Republike Bugarske u RH s mladima u Varaždinu

23.05.2017.

Varaždin, 24.svibnja 2017. - Danas je u sklopu "Inicijative privatnog sektora za mlade", a povodom objavljivanja knjige „365 dana(s) Dnevnik za postizanje osobnih ciljeva“, Hrvatska udruga poslodavaca na Fakultetu za organizaciju i informatiku u Varaždin ugostila dr.sc. Tanyu Dimitrovu, veleposlanicu Republike Bugarske u Republici Hrvatskoj koja je održala predavanje pod nazivom „Kako otkriti svoju misiju?"

Veleposlanica je prije samog predavanja govorila o zanimljivostima, povijesti, kulturi, gastronomiji i specifičnostima Bugarske. Skupina studenata, srednjoškolaca i ostalih interesenata su na ovom interaktivnom predavanju dobili priliku na zanimljiv način osvijestiti svoje talente i osloboditi se ograničenja u ostvarivanju svojih ciljeva i snova. „Za uspjeh u karijeri važna je predanost, kontinuirani rad, entuzijazam i spremnost na učenje. Najvažnija je ipak želja i entuzijazam bez kojih nema konkretnog cilja ni plana, a samim time ni uspjeha.“ kazala je Dimitrova. Veleposlanica je govorila i o tome da treba živjeti u skladu s vlastitom standardima života, koje svjesno trebamo postavljati, te težiti njihovom ostvarenju. „Kada odlučimo živjeti po svojem standardu, cijeli svemir nam pomaže“ dodala je.
Zadatak koji su polaznici dobili je napisati do 20 vlastitih želja na list papira, zatim svesti na onih 7-10 koje su najvažnije. Papirić teba pospremiti, povremeno na njega zaviriti, razmišjati o tim željama i za godinu dana vidjeti koje su se želje ostvarile. Sretno svima u ostvarivanju želja!
vrh stranice
vrh stranice