Borba protiv siromaštva: na godišnjoj konvenciji države članice pozivaju se da socijalno ulaganje utvrde kao prioritet

25.11.2013.

Treća godišnja konvencija o siromaštvu i socijalnoj isključenosti održat će se 26. i 27. studenoga 2013. u Bruxellesu. Konvencija će se baviti ponajviše provedbom Paketa mjera za socijalno ulaganje, kojim se države članice pozivaju da socijalno ulaganje utvrde kao prioritet, i provođenjem dogovorenih mjera za reformu socijalne politike u tom smjeru na razini EU-a te nacionalnoj i regionalnoj razini.
(više informacija: IP/13/1150 - J. Todd)
vrh stranice
vrh stranice