Anketa za izradu područja Digitalno i kreativno društvo Strategije pametne specijalizacije RH

07.12.2021.

Vodeća hrvatska udruženja IKT industrije (HGK, HUP, CISEx i CroAI) zajednički izrađuju prijedlog novog tematskog prioritetnog područja (TPP) “Digitalno i kreativno društvo” u okviru procesa revizije Strategije pametne specijalizacije RH 2021. – 2029. Reviziju provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Svjetskom bankom. Inicijativa izrade prijedloga novog TPP-a prethodno je dogovorena s ministarstvima.

Istraživanje kao dio procesa izrade prijedloga se provodi temeljem upitnika dostupnog na sljedećoj poveznici. Pozivamo vas da ispunite upitnik u što kraćem roku (okvirni rok je 15 dana) i tako date doprinos izradi što kvalitetnijeg prijedloga i, u konačnici, mogućeg postavljanju prioriteta razvoja IKT industrije u budućoj Strategiji pametne specijalizacije (S3).

Strategija pametne specijalizacije (S3) strateški je dokument koji definira prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) javnim sredstvima i predstavlja ključni dokument za usmjeravanje sredstava iz EU fondova namijenjenih za ovu svrhu. Drugim riječima, dio budućih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava, kao i drugih oblika potpore koji će se pružati iz EU fondova, bit će povezani s definiranim prioritetnim područjima S3.

S3 koncept nalaže da prioritetna područja trebaju biti postavljena u suradnji tijela javne vlasti i predstavnika poslovnog sektora, znanstveno-istraživačke zajednice, poslovnih udruženja i nevladinih udruga te drugih dionika inovacijskog sustava. Ovo je istraživanje u skladu s procesom poduzetničkog otkrivanja (eng. Entrepreneurial Discovery Process – EDP) koji je nedjeljiv dio u donošenju odluka i pravaca budućih djelovanja S3 i prvi je korak u prikupljanju ideja o prilikama za transformaciju i raspoloživim kapacitetima, aktivnostima i projektima, koji bi mogli podržati sveukupni S3 proces u novopredloženom tematskom prioritetnom području (TPP) Digitalno i kreativno društvo.

Prijedlog novog TPP-a Digitalno i kreativno društvo u prvom bi se redu trebao fokusirati na transformaciju samog IKT sektora kao vertikalnog područja za razliku od dosadašnjih uloga podrške ili sudjelovanja u kreiranju rješenja u ostalih šest tematskih područja koja su u procesu revizije (kolokvijalno to su Zdravlje, Energija i zaštita okoliša, Mobilnost, Sigurnost, Prehrambena industrija i Drvna industrija).

vrh stranice