Aktualno

Izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz OIE i kogeneracije i Ugovora o otkupu električne energije.

10.09.2014.

Na inicijativu HUP-a i Koordinacije za obnovljive izvore donesena je izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i Ugovora o otkupu električne energije.

Važnost inicijative za ukidanjem obveze davanja bankarske garancije za VE projekte prepoznao je tim Ministarstva gospodarstva koji je aktivno sudjelovao u pripremi prijedloga izmjena kao i Vlada koja je na svojoj 181. sjednici usvojila Izmjene i dopune Tarifnog sustava.

HUP se aktivno uključio u unapređenje Tarifnog sustava početkom 2014.g. i od tada su održani brojni sastanci i dati konstruktivni prijedlozi za uklanjanje prepreka. Posebno se ukazivalo na problem neravnopravnog položaja projekata VE u odnosu na ostale oblike obnovljivih izvora. Zajedničko proaktivno djelovanje zainteresiranih članova i HUP-a rezultiralo je prihvaćanjem prijedloga da se ukine obveza davanja bankarske garancije, a Ministarstvo gospodarstva je uputilo Vladi Republike Hrvatske prijedlog izmjena i dopuna Tarifnog sustava kojim se ukida obveza dostavljanja bankarske garancije. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je prijedlog Ministarstva gospodarstva te donijela Izmjene i dopune Tarifnog sustava kojim se briše članak 16. važećeg Tarifnog sustava i time ukida potreba dostavljanja bankarske garancije. Postojeće izdane bankarske garancije vratit će se izdavateljima koji su iste ishodili prema trenutno važećem Tarifnom sustavu kako ne bi bili u neravnopravnom položaju, što predstavlja utemeljeno rješenje za realizaciju investicija u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora.

Izmjene i dopune Tarifnog sustava stupile su na snagu 05.rujna 2014. (NN 107/2014).

Ministarstvo gospodarstva i Vlada Republike Hrvatske su se jasno očitovali da su objektivne okolnosti i aktualno teško gospodarsko i financijsko stanje u državi mnoge investitore dovele u poziciju da ne mogu na vrijeme izvršiti svoje ugovorne obveze te im ovom izmjenom i dopunom Tarifnog sustava pomogle da dovrše započete projekte. U tekstu obrazloženja uz dostavljen prijedlog Izmjene i dopune Tarifnog sustava između ostalog stoji:
„Budući da nositelji projekta nisu u mogućnosti dostaviti bankarsku garanciju u rokovima definiranim Tarifnim sustavom, a to naročito zbog aktualnih gospodarskih i financijskih teškoća u gospodarstvu, odnosno nemogućnosti ispunjavanja financijskih uvjeta poslovnih banaka prilikom izdavanja bankarskih garancija, ukazuje se potreba da se do sad predviđena obveza dostave bankarske garancije ukine, a kako bi se omogućio nastavak razvoja projekata obnovljivih izvora energije koji su u visokom stupnju dovršenosti.“

Zadovoljni smo što smo uspjeli utjecati na promjenu stava prema obnovljivim izvorima i uspješnom inicijativom podržali realizaciju investicija u obnovljive izvore.
vrh stranice