Aktualno

HUP i EBRD potiču tvrtke na ulaganje u podizanje energetske učinkovitosti

30.06.2015.

Na radionici održanoj u HUP-u tvrtkama su prezentirane mogućnosti financiranja projekata za podizanje energetske učinkovitosti i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kroz EBRD-ov program WEBSEFF.

U Hrvatskoj je EBRD do sada podržao 24 projekta s procijenjenom vrijednosti ulaganja u energetsku učinkovitost u iznosu od 371 milijun eura.

Hrvatska udruga poslodavaca i Energetski Institut Hrvoje Požar dogovorili partnersku suradnju

08.06.2015.

Energetski institut Hrvoje Požar će članicama HUP-a osigurati stručnu i znanstvenu podršku u planiranju i realizaciji energetskih projekata uključujući korištenje obnovljivih izvora energije i smanjivanje emisija stakleničkih plinova


Potpisivanjem Sporazuma o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji Hrvatska udruga poslodavaca i Energetski institut Hrvoje Požar dogovorili su partnersku suradnju s ciljem jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz unaprjeđenje gospodarenja energijom i prostorom uz usmjerenost na zaštitu okoliša i odgovorno korištenje prirodnih resursa.

Institut je postao znanstveni i stručni partner HUP-a koji će prema potrebi pružati stručne savjete i usluge tijelima HUP-a kao i njegovim članicama u području održivog razvoja, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora i zaštite okoliša, primjene suvremenih tehnologija i tehničkih rješenja, ekonomskih i pravnih aspekata korištenja energije te implementacije direktiva EU o gospodarenju energijom i zaštiti okoliša.

Suradnja će uz ostalo uključivati i transfer znanja te stručnu potporu u edukaciji kadrova u HUP-u i tvrtkama članicama za racionalno upravljanje potrošnjom i troškovima energije.

HUP i Energetski institut suglasni su da će zajednički podupirati programe koji doprinose općem dobru i afirmaciji hrvatskog gospodarstva, rastu konkurentnosti, tehnološkom razvoju i implementaciji najboljih praksi u poslovanje hrvatskih tvrtki.

„Suradnjom s Energetskim institutom Hrvoje Požar želimo dati još jedan konkretan doprinos intenziviranju suradnje gospodarstva i znanosti. U razvijenim ekonomijama znanstvene institucije intenzivno i blisko surađuju s gospodarstvom što djeluje pozitivno i poticajno za razvoj obiju grana. Zadaća sveučilišta i instituta nije i ne bi smjela biti samo obrazovna i istraživačka, već i gospodarska. Suradnjom s tvrtkama obrazovne i znanstvene institucije mogu, kroz transfer znanja i razvoj inovacija, dati značajan doprinos gospodarskom razvoju.“, kazao je glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

„Suradnja s HUP-om je važan segment misije Energetskog instituta Hrvoje Požar u pružanju stručne i znanstvene potpore hrvatskom gospodarstvu, radujemo se potpisivanju sporazuma i nadamo se da će članice HUP-a dobiti najkvalitetniju potporu“, izjavio je dr.sc. Goran Granić, ravnatelj energetskog instituta Hrvoje Požar.

Održana sjednica Koordinacije obnovljivih izvora

20.11.2014.

U četvrtak, 20. studenog 2014. godine u Hrvatskoj udruzi poslodavaca održana je sjednica Koordinacije obnovljivih izvora.

Na sjednici se razgovaralo o izmjenama Zakona o tržištu električne energije i izradi Zakona o obnovljivim izvorima energije, ulozi Udruge energetike i Koordinacije u implementaciji Zakona o energetskoj učinkovitosti te o mogućim oblicima pravne zaštite developera OI.

Nakon rasprave, Koordinacija je donijela sljedeće zaključke:
  • HUP i članovi će nastaviti s aktivnostima kako bi se osiguralo imenovanje predstavnika Udruge energetike i Koordinacije obnovljivih izvora u radne skupine pri Ministarstvu gospodarstva koje će raditi na energetskim zakonima. 
  • Udruga energetike će kroz interne radne skupine definirati stav i interes po područjima koja će biti obuhvaćena navedenim zakonima.
  • Udruga energetike i Koordinacija obnovljivih izvora će podržati projekte koji promiču energetsku efikasnost i educiraju gospodarstvo. Koordinacija obnovljivih izvora podržava projekt Mreže industrijske energetske efikasnosti. 
  • Koordinacija će inicirati rješavanje pravnih nelogičnosti i nastojati utjecati na kreiranje transparentnog i predvidivog poslovnog okruženja te se zalagati za sustavna rješenja koja trebaju biti rezultat zajedničkog djelovanja s državnim institucijama.

Održana godišnja Skupština HUP- Udruge energetike

23.10.2014.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održana je redovita godišnja Skupština HUP- Udruge energetike. Skupština je prihvatila izvješće o radu za 2013.g. te je raspravila o smjernicama rada za 2014. i 2015. godinu.

Predsjednik Udruge Tomislav Thür je istaknuo kvalitetan doprinos članova u donošenju zakona i naglasio ključnu ulogu koju struka treba imati u procesima kreiranja regulative iz područja energetike. Područje energetike od strateške je važnosti za hrvatsko gospodarstvo i zato je važno objedinjavanje interesa malih i velikih poslodavaca okupljenih u ovu udrugu.

Kao jedinstvena platforma za poslodavce iz područja energetike, Udruga će nastaviti sa sustavnom komunikacijom prema nadležnim ministarstvima, tijelima i institucijama s ciljem jačanja suradnje i stvaranja preduvjeta za investiranje u narednim godinama. Prioriteti HUP-Udruge energetike će biti u području obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, razvoja tržišta energije i opskrbe električnom energijom, biogoriva, nafte i plina, odnosno usmjerene na kreiranje uvjeta koji će podržati razvoj poslovanja članica i energetskog sektora u cjelini.
vrh stranice