Aktualno

Arhiva

02.06.2014.

POZIV ZA SASTANAK - OSNIVANJE NOVE KOORDINACIJE
travanj 2014.

Nastavno na inicijativu članova HUP-a i sukladno zaključcima sa održanog sastanka 14. ožujka o.g. uže grupe članova pozivamo Vas na zajednički sastanak vezano uz formiranje HUP-Koordinacije koja bi okupljala sve predstavnike proizvođača, zastupnika, distributera i specijaliziranih prodavaonica medicinskih proizvoda u RH.

Sastanak će biti održan 04. travnja 2014. u 13:00 sati, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, Radnička cesta 52, Zagreb, sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o osnivanju Koordinacije za medicinske proizvode - CROMED
2. Prijedlog Poslovnika o radu Koordinacije - CROMED
3. Izbor tijela Koordinacije
4. Razno.

Osnivanje Koordinacije predstavlja daljnji razvoj i unapređenje postojeće HUP-Koordinacije specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima koja je osnovana 2006. g. pri HUP-Udruzi trgovine. Nova Koordinacija pokreće se na inicijativu samih članova iz ove djelatnosti, a s ciljem kvalitetnijeg organiziranja na tržištu, boljeg povezivanja sa srodnim djelatnostima, ali i boljeg organiziranja unutar same grupacije i nastupu prema ključnim javnostima, domaćim državnim institucijama i EU organizacijama.
Svjesni potrebe i značaja unapređivanja ove djelatnosti, pozivamo i ostale potencijalne članove da se pridruže ovoj inicijativi i uključe u rad nove HUP-Koordinacije i svojim aktivnim doprinosom uključe u rad Koordinacije koja bi okupljala glavne subjekte tržišta medicinskih proizvoda i opreme radi sudjelovanja u svim procesima kreiranja gospodarskih i sektorskih politika koje utječu na na razvoj tržišta medicinskih proizvoda.
Smatramo da je HUP najbolja moguća platforma za promicanje interesa hrvatskih poslodavaca i poduzetnika svih djelatnosti te je jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca i socijalni partner koji već 20 godina zastupa hrvatske poslodavce pred Vladom RH, sindikatima i cjelokupnom javnošću. Predstavnici gospodarstva udruženi u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, kao jedinoj reprezentativnoj udruzi privatnog sektora , te kroz rad granskih Udruga, Koordinacije i drugih inicijativa uspješno se zalažu za bolje uvjete poslovanja i zaštitu temeljnih tržišnih načela.

Uvjereni smo kako bi Vaš doprinos i prijedlozi za daljnji razvoj aktivnosti nove HUP-Koordinacije, bio od nemjerljivog značaja za Vašu tvrtku i našu Koordinaciju, te cijeneći Vaša znanja i interese pozivamo Vas na sastanak kako bismo zajednički definirali ciljeve i aktivnosti nove Koordinacije.

Svoj dolazak molimo potvrdite na e-mail sanja.smoljak@hup.hr ili telefon 01/48 97 573 /555.
Obavijest - Kolektivni ugovor za trgovinu prestaje važiti 15.07.

12.07.2013.

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine je propisivao minimum prava kojih su se morali pridržavati poslodavci i radnici. Obzirom da Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine prestaje važiti 15.07.2013. godine, poslodavci moraju poštivati  propise koji uređuju radno-pravne odnose (Zakon o radu, Zakon o minimalnoj plaći....).
vrh stranice