Administrativna opterećenja u trgovini

04.03.2015.

Predstavnici Ministarstva gospodarstva – Uprave za trgovinu održali su prezentaciju članovima HUP-Udruge trgovine početkom ožujka vezanu uz mjerenje administrativnih opterećenja koje gospodarstvo ima spram pojedinih propisa tj. administrativnih obveza.
Pilot projekt procijene ekonomskog učinka propisa prema Standard Cost Model metodologiji Uprava za trgovinu je započela u 2015 u suradnji sa Sense Consultingom. Područje mjerenja su propisi iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva: Zakon o trgovini i Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica te Zakon o posredovanju nekretnina i njegovi predmetni podzakonski akti.
Procjena ekonomskog učinka provođenja selektiranih propisa za gospodarstvo uzima u obzir administrativna opterećenja (prema SCM metodologiji) i direktna financijska opterećenja (fiskalni i parafiskalni troškovi). Cilj projekta je u potpunosti razumjeti na koji način i koliko propisi opterećuju gospodarske subjekte u trgovini, kako bi propise mogli unaprijediti i umanjiti opterećenja.

Kroz održanu prezentaciju te fokus grupu, koju su činili članovi HUP-Udruge trgovine, pokušalo se identificirati nekoliko konkretnih primjera iz prakse koji se nepotrebno ponavljaju i čine značajne troškove poslovanja.

Standard Cost model SCM je globalna metodologija za mjerenje troška provođenja propisa za pravne subjekte i/ili građanstvo te razdvaja propis na njegove mjerljive dijelove . Ključna snaga SCM-a jest da koristi visok stupanj detalja pri mjerenju administrativnih troškova, posebice na razini pojedinih aktivnosti. Alat je korišten u više od 29 zemalja pa postoji i mogućnost usporedbe.
vrh stranice