Prvi rezultati istraživanja crnog tržišta duhana

27.11.2014.

Predstavnici HUP-a, agencije Ipsos Puls i članovi Koordinacije za duhanske proizvode su po prvi puta predstavili rezultate ” Istraživanja tržišta rezanog duhana na koji nije plaćen porez” provedenog tijekom srpnja ove godine ključnim državnim institucijama (Ministarstvo financija- Carinska uprava, Porezna uprava, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo pravosuđa).
U ime HUP-a prisutne je pozdravila gđa. Sanja Smoljak Katić, direktorica granskih udruga HUP-a koja je predstavila aktivnosti Koordinacije za duhanske proizvode HUP-a. Koordinacija već dvije godine okuplja članove HUP – Udruge trgovine koji se bave djelatnošću proizvodnje, uvoza, distribucije i prodaje duhanskih proizvoda te radi na unapređenju pozicije navedenih djelatnosti kroz između ostalog, informiranje javnosti o prijedlozima, zaključcima i mišljenjima Koordinacije i njezinih članova

Predstavnicima nadležnih državnih institucija je prezentirana metodologija, ciljevi i nalazi provedenog istraživanja te im je predloženo niz budućih aktivnosti, temeljenih na primjerima dobre prakse iz drugih zemalja članica Europske Unije, a sve s ciljem suzbijanja daljnjeg rasta crnog tržišta rezanog duhana u Republici Hrvatskoj.

Uvažavajući nisku razinu svjesnosti o ovom problemu te razmjerima posljedica koji isti uzrokuje društvenoj zajednici u cjelini, Darija Dretar, predsjednica Koordinacije za duhanske proizvode pozvala je predstavnike nadležnih institucija da podrže aktivnosti koje poduzima Koordinacija te posebice zamolila za aktivni angažman u predstojećoj kampanji koja će se provoditi s ciljem podizanja razine društvene svijesti kao i odvraćanja potrošača ilegalnog rezanog duhana od konzumacije istog.

Naime, enorman porast ilegalnog tržišta rezanog duhana poprimio je tolike razmjere da nanosi ogromnu štetu legalnom poslovanju industrije te izaziva cijeli niz negativnih ekonomskih i društvenih posljedica, pri čemu treba istaknuti gubitak značajnih prihoda državnog proračuna s osnova trošarina i pripadajućih poreza te porasta društveno neprihvatljivih aktivnosti koje se u cijelosti ili djelomično financiraju prihodima ostvarenima ilegalnom trgovinom rezanim duhanom.
vrh stranice