Aktualno

Zahtjev HUP-a: Testiranje na COVID-19 u poslovne svrhe

04.05.2020.

Uslijed pandemije COVID-19, države članice EU zatvorile su svoje granice što je uzrokovalo odgađanje i poteškoće u realizaciji projekata na inozemnim tržištima. Zastoji na projektima utječu na produženje naplate potraživanja, a poslovanje terete i neisporučeni gotovi proizvodi te je likvidnost sve veći problem što stvara velik uteg za održivost poslovanja. 

DOPIS HUP-a MINGPO-u

Ukidanje obvezne karantene za posadu broda na remontu

21.04.2020.

Pomorci, boraveći na brodu su već u svojevrsnoj karanteni, a njihovo pristajanje u druge luke radi iskrcaja tereta ili preuzimanja goriva, ne znači boravak u stranim zemljama žarištima epidemija. Njihovi kontakti s lučkim osobljem su minimalni i uz primjenu propisanih mjera zaštite, gotovo i ne snose rizik prijenosa i širenja zaraze. S ovom se temom HUP obratio MUP-u dopisom u kojem zahtijeva ukidanje karantene za posade brodova.

Industrija treba treći paket mjera, smanjenje porezne stope od 24% na plaće radnika i potpore za digitalizaciju

17.04.2020.

U izvanrednom stanju zbog pandemije Covid-19 fokus na gospodarstvo je važan kao i briga za zdravlje jer je to preduvjet za funkcioniranje zdravstvenog, obrazovnog i drugih javnih sustava.

Nakon prvog šoka u kojem su uvedene mjere za očuvanje radnih mjesta i sprečavanje kolapsa gospodarstva, moramo nastaviti istim tempom, upozoravaju iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) – Udruge metalne industrije.

Potvrde o OIB-u trebaju se izdavati online

09.04.2020.

HUP se obratio Poreznoj upravi nastavno na obavijest Porezne uprave od 30. ožujka 2020. (https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=2886&List=Vijesti), o novoj proceduri za slanje Zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama, iznimno u vrijeme trajanja mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19).

DOPIS HUP-a

Utjecaj koronavirusa na poslovanje metalne industrije i elektroindustrije

11.03.2020.

U utorak, 11.3.2020. među članstvom HUP- Udruge elektroindustrije i HUP- Udruge metalne industrije provedena je anketa o posljedicama koronavirusa COVID-19 na poslovanje te je zatražena procjena stanja za naredna dva do tri mjeseca. Poduzetnici su se izjasnili oko mjera koje bi u slučaju nastavka širenja zaraze i produbljenja poremećaja na tržištu mogli poduzeti.

Problemi koji su već prisutni u poslovanju

82,35% poduzetnika je navelo kako im kasne isporuke sirovina i dijelova za proizvodnju, a 70,59% ispitanih ima probleme u logistici i organizaciji prijevoza. Zbog otkazanih sajmova i izložbi, poteškoće ima 47,06%. Rast cijene sirovina i dijelova te troškova prijevoza ima 29,41%, odnosno 23,53% ispitanika.  Kod 41,18% poslodavaca kupci su odgodili isporuku, a jednak postotak bilježi pad potražnje od strane kupaca. 29,41% poduzetnika kasni u realizaciji nekih projekata, poput ugradnje opreme kod kupca, zbog zabrane putovanja. Posljedično, 35,29% poduzetnika je suočeno s produženjem naplate potraživanja, a 23,53% već ima problem s likvidnosti.  23,53% poslodavaca nam je javilo kako imaju problem u nabavi maski, zaštitne odjeće i dezinficijensa koji su im potrebni za radnike.

Rastu troškovi

41,17 poduzetnika ima povećane troškove za sirovine i dijelove za proizvodnju, a rast cijena kreće se od 5% do čak 50%. Rasla je i cijena prijevoza roba od 5% do 40%, a najveći rast troškova za prijevoz do čak 70% imaju oni poduzetnici koji su bili primorani prebaciti se na zračni prijevoz kako bi ispoštivali rokove isporuka.  Pogled poduzetnika na poslovanje u naredna 2-3 mjeseca Svi anketirani poduzetnici očekuju daljnje probleme s kašnjenjem isporuka sirovina i dijelova za proizvodnju, a 88,3% predviđa nestašicu. 94,1% predviđa nastavak rasta cijena prijevoza, dok 70,6% očekuje rast cijene sirovina. U naredna tri mjeseca čak 70,6% smatra da će doći do pada narudžbi kupaca, a isti postotak očekuje probleme u likvidnosti.

 

Čista energija za sve: Vijeće usvojilo preostale predmete o tržištu električne energije

22.05.2019.

EU je dovršila reformu okvira svoje energetske politike čime su osigurani regulatorni preduvjeti za prelazak na čistu energiju te se doprinosi EU-ovu ispunjavanju obveza iz Pariškog sporazuma. 22. svibnja Vijeće je usvojilo četiri preostala predmeta iz paketa „Čista energija za sve Europljane”:
Uredbu i direktivu o električnoj energiji zahvaljujući kojima tržište električne energije EU-a postaje povezanije, fleksibilnije i orijentiranije na potrošače. 
Uredbu o pripremljenosti za rizike u sektoru električne energije kojom se nastoji zajamčiti sigurnost opskrbe električnom energijom u kriznim situacijama. 
Paketom je obuhvaćena i reforma uloge te funkcioniranja Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER).

Donošenje ovih četiriju predmeta posljednji je korak u zakonodavnom postupku i stupit će na snagu nakon objave u Službenom listu.

POZIV- Interaktivne radionice, edukacija i savjetovanje za razvoj usluga u proizvodnim poduzećima

14.02.2019.

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je objavio javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u šestomjesečnom programu interaktivnih radionica, edukacija i savjetovanja usmjerenom na razvoj usluga u proizvodnim poduzećima.

Program je namijenjen malim i srednjim poduzećima koja žele inovativnim uslugama nadopuniti svoju ponudu i podići vrijednost svojih proizvoda, što može rezultirati većim prihodima, manjim rizikom poslovanja, povoljnijom strukturom troškova, većom vrijednosti ponude te izlaskom na nova tržišta.

Mala i srednja poduzeća koja će sudjelovati u programu će:
imati podršku stručnjaka prilikom razvoja novih usluga
proći strukturiran i jasno definiran program radionica, edukacija i savjetovanja
razviti nove usluge koje će biti dodatak ili zamjena postojećoj ponudi proizvoda
unaprijediti svoje poslovanje uz korištenje vlastitih ljudskih resursa, u kratkom vremenskom periodu i s minimalnim ulaganjima i dodatnim troškovima.
 
Sudjelovanje u programu je besplatno, odnosno poduzeća će dobiti nefinancijsku (de minimis) potporu u vrijednosti 19.200,00 kn po poduzeću, a broj polaznika je ograničen.
 
Od poduzeća koje žele sudjelovati se očekuje:
sudjelovanje tima iskusnih zaposlenika (minimalno 2 osobe);
visoku razinu angažmana članova tima uz podršku visokog menadžmenta tijekom izvođenja programa;
integraciju novostvorene ponude (kombinacije postojećih proizvoda i novostvorenih usluga) u postojeće poslovanje i njenu komercijalizaciju na domaćem i stranim tržištima.

Pravila EU o energetskoj učinkovitosti prilagođena radi Brexita

30.01.2019.

U nedavno revidiranoj direktivi o energetskoj učinkovitosti, EU je ažurirao podatke o potrošnji energije kako bi se u obzir uzelo povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a. Veleposlanici i veleposlanice pri EU-u danas su podržali tu tehničku prilagodbu koja se odnosi na projekcije potrošnje energije u EU-u u 2030., čime su pripremili teren za njezino brzo donošenje. Tim će se ažuriranjem EU-u omogućiti da mjeri svoj napredak u ostvarivanju ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti i klime te da u Uniji s 27 država članica osigura pravnu sigurnost i za države članice i za poduzeća.

Revidiranom direktivom o energetskoj učinkovitosti utvrđuje se glavni cilj EU-a za 2030. od najmanje 32,5 % koji se izražava u apsolutnim vrijednostima od najviše 1273 milijuna tona ekvivalenta nafte (Mtoe) potrošnje primarne energije i najviše 956 Mtoe krajnje potrošnje energije u EU-u s 28 država članica. Iste takve projekcije za EU s 27 država članica, ne računajući Ujedinjenu Kraljevinu, ukazuju na razine potrošnje energije od najviše 1128 Mtoe potrošnje primarne energije i najviše 846 Mtoe krajnje potrošnje energije za 2030.

Na sličan se način ažuriraju i projekcije podataka o potrošnji energije u uredbi o upravljanju energetskom unijom.

Države članice, u skladu s direktivom o energetskoj učinkovitosti i uredbom o upravljanju, pri određivanju svojeg okvirnog nacionalnog doprinosa povećanju energetske učinkovitosti usmjerenoga na glavne ciljeve EU-a u obzir trebaju uzeti projekcije ukupne potrošnje energije. Podaci o potrošnji energije važni su i Komisiji za njezinu procjenu napretka u ostvarivanju ciljeva energetske učinkovitosti.

Dosadašnji razvoj situacije i sljedeći koraci u zakonodavnom procesu EU: 
Europski parlament donio je stajalište 14. siječnja. 
Odbor stalnih predstavnika Vijeća danas je odobrio izvješće EP-a, što znači da pregovori između suzakonodavaca neće biti potrebni ako Europski parlament na plenarnoj sjednici potvrdi svoje stajalište. 
Očekuje se da će i Europski parlament i Vijeće odluku donijeti prije kraja ožujka.

Dodatne informacije dostavljamo na poveznicama: 

SED 2019 / Summit energetske demokracije

21.01.2019.

Poštovani članovi,

pozivamo vas na SED 2019 / Summit energetske demokracije koji će se održati od 10. do 12. travnja 2019. godine u Puli. 

SED 2019 je regionalni događaj koji pokriva ključne aspekte i svu kompleksnost vezanu uz najširi pojam energetike. Okupit će domaće i međunarodne stručnjake, poslovne lidere i kreatore energetskih i industrijskih politika kako bi razgovarali o važnim temama koje oblikuju industrije. Otvorit će se rasprava o odgovornosti i suodgovornosti za energetske politike, tehnološki razvoj, međunarodnu i regionalnu suradnju te nastojati dati odgovore na pitanja ključna za naš svakodnevni život. SED 2019 je ujedno i mjesto susreta sa stručnjacima iz povezanih industrija kao što su internetska sigurnost, big data ili internet stvari (IoT). Prostor će biti posvećen i prerađivačkoj industriji te sektoru prometa kroz elektromobilnost.

Prioriteti energetske politike RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu te izrada nove energetske strategije bit će u središtu zanimanja SED 2019, jednako kao i širi regionalni kontekst složenosti energetskog sektora i sigurnosti opskrbe. Važne tematske cjeline činit će problematika reforme institucionalnog okvira u energetskom sektoru te provedba kratkoročnih sektorskih mjera u cilju pokretanja gospodarskog rasta, kao i promocija naprednih energetskih mreža.

Skup se obraća širokom spektru dionika u rasponu od države, lokalnih zajednica, gospodarskih subjekata, znanstvenih i obrazovnih institucija i udruga građana te okuplja stručnjake koji će tumačiti i raspravljati o aktualnim trendovima u energetici.

vrh stranice
vrh stranice