19.11.2018. Prezentacija Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu, HUP, Radnička cesta 52/1, 13:00

19.11.2018.

Pozivamo vas na prezentaciju Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti na radu ( NN 96/18) koji je stupio na snagu 01. studenoga 2018., (osim odredaba čl. 5., 23. i 24. Zakona koje stupaju na snagu 01.01.2019.) Na seminaru će se prezentirati i podaci o ozljedama na radu, e-prijavi i sudskoj praksi vezano uz ozljede na radu. 

Prezentacija će biti održana dana 19. studenoga 2018.g. (ponedjeljak) s početkom u 13:00 sati u prostorijama HUP-a, Radnička cesta 52/I.
IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU 
Prezentacija Izmjena i dopuna ZZNR
Zavod za unapređivanje zaštite na radu – u svjetlu izmjena Zakona
Podaci o ozljedama na radu
Postupci utvrđivanja ozljede na radu s osvrtom na sudsku praksu i regresne
postupke

Prijave na mail: stefica.francina@hup.hr najkasnije do 16. studenoga 2018. Broj mjesta je ograničen. 
Napominjemo kako je seminar besplatan za članove Hrvatske udruge poslodavaca.
 


PROGRAM
13,00-13,30  Registracija sudionika
13,30-13,40 Pozdrav i uvodna riječ: Admira Ribičić, direktorica Odjela za zakonodavstvo i  pravne  poslove u HUP-u
13,40-14,10 Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu: Jere Gašperov, Ministarstvo rada i   mirovinskog sustava, Voditelj Službe za ZNR   
14,10-14,30 Zavod za unapređivanje zaštite na radu (u svjetlu izmjena Zakona) : Vitomir Begović, ZUZNR, ravnatelj 
14,30-15,00 Pokazatelji o ozljedama na radu na nacionalnoj, sektorskoj i teritorijalnoj razini u   2017. godini, Vitomir Begović, ZUZNR, ravnatelj
15,00- 15,30 Postupci utvrđivanja ozljede na radu s osvrtom na sudsku praksu i regresne
                     postupke, Vinka Longin-Peš, HZZO, Služba za zaštitu zdravlja na radu
15,30- 16,00 Rasprava i pitanja

vrh stranice
vrh stranice