16. prosinca stupa na snagu Odluka Vlade RH o godišnjim kvotama za zapošljavanje stranaca za 2018. godinu

12.12.2017.

Na sjednici Vlade RH održanoj 7. prosinca 2017. g. donesena je Odluka Vlade RH o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (dalje: Odluka).

Odluka je objavljena u Narodnim novinama 8. prosinca 2017.g. te stupa na snagu osmog dana od dana objave, odnosno 16. prosinca 2017.g.

Ističemo kako se kvota popunjava redom prvenstva, odnosno: tko prije podnese zahtjev za izdavanjem radne dozvole, „rezervira“ broj radnih dozvola na koje aplicira. Radne dozvole se izdaju po redu kojim su zaprimljeni zahtjevi.
Sama procedura i potrebna dokumentacija su propisane Zakonom o strancima te Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (napominjemo kako Pravilnik na ovom linku nije zadnja verzija, (zadnje izmjene Pravilnika objavljene 11. listopada 2017. u NN br. 100/2017.)

Dokumentacija se podnosi policijskoj upravi/postaji prema mjestu boravišta, odnosno namjeravanog boravka stranca (alternativno, postoji mogućnost da stranac podnese zahtjev u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu RH) te policijska uprava/postaja odlučuje o tome hoće li se odobriti izdavanje dozvola. Dozvole se izdaju na rok od godinu dana nakon čega postoji mogućnost produženja dozvole.

Ističemo kako se ova Odluka ne odnosi na zapošljavanje građana država članica EU niti visokokvalificiranih radnika - državljana trećih država na koje se odnosi mogućnost zapošljavanja izvan godišnje kvote odnosno na temelju EU plave karte.

Sukladno članku 191. Zakona o strancima državljanin treće države koji je visokokvalificirani radnik dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (»EU plave karte«) u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, ili policijskoj upravi/postaji prema namjeravanom mjestu boravka. Takva dozvola boravka i rada je istodobno odobrenje za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvatske.

Dozvola boravka i rada može se odobriti državljaninu treće države koji uz ispunjavanje uvjeta iz članka 54. Zakona o strancima (valjana putna isprava, zdravstveno osiguranje, dokaz o sredstvima za uzdržavanje) priloži:
• ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana,
• dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.

»EU plava karta« izdaje se državljaninu treće države u obliku biometrijske dozvole boravka.

Za sve ostale informacije, predlažemo da kontaktirate policijsku postaju prema vašem sjedištu ili da posjetite web stranice MUP-a gdje možete naći detaljnije upute.
vrh stranice
vrh stranice