Zdravstvene udruge HUP-a s predstavnicima Vlade RH

14.01.2013.

Sastanak zdravstvenih udruga HUP-a s prof. dr. sc. Brankom Grčićem, potpredsjednikom Vlade i ministrom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i prof. dr. sc. Rajkom Ostojićem, dr. med., ministrom zdravlja održan je 9. siječnja 2013,. na inicijativu Hrvatske udruge poslodavaca, a s ciljem stabilizacije zdravstvenog sustava, iskorištavanja postojećih kapaciteta i pokretanja investicija u zdravstvu.
Predsjednica Udruge Nevenka Kovač, navela je vezano uz Udrugu privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb kako je privatni sektor dio hrvatskog zdravstvenog sustava, ali za sada samo u teoriji, a čekamo da se isto dogodi i u praktičnom smislu. To je vidljivo i u izradi Masterplana bolnica, jer ako ga hoćemo napraviti kvalitetno, navodi Kovač, potrebno je uključiti privatni sektor i kapacitete koji su u privatnom sektoru razvijeni te je postavila pitanje ministru zdravlja kako, i nakon višestrukih njegovih obećanja da će privatni sektor i njegovi kapaciteti biti uključeni u izradu Masterpalna, nitko nije kontaktirao privatni sektor u svezi istog niti je poznato da li se to zaista radi te ukoliko se na privatnike računa tražila je konkretnu osobu kojoj se mogu obratiti u svezi toga. Isto je apelirala da se ne zaboravlja da privatnici ne traže privilegirani položaj nego ravnopravan javnom sektoru. Ako govorima o racionalizaciji troškova onda svako privatni sektor tome može pridonijeti naročito kada u obzir uzmemo da danas u RH imamo 7 privatnih bolnica i 476 privatnih poliklinika i da je u 2011. godini ostvaren prihod svih privatnih ustanova oko 2 milijarde kuna (od koji je oko 20% državnih tj. sredstava HZZO-om) te da privatno zdravstvo čini oko 10% ukupne zdravstvene potrošnje. Na žalost, kaže Kovač, privatno zdravstvo navodi se u kontekstu privatnog monopola što je nekorektno te je zamolila da se retorika o privatnom zdravstvu promijeni te se osim monopola o privatnom zdravstvu spomenu neke druge, pozitivne stvari kojih zasigurno ima. Kovač je navela, pozivajući se na izjave ministra Ostojića u medijima da će kupovati nove CT uređaje, da je oko 60% kapaciteta privatnih CT i 50% kapaciteta privatnih MR-a ugovoreno sa HZZO-m što znači da još ima prostora za dodatna ugovaranja usluga u privatnom sektoru,a ne nabavka novih uređaja, pogotovo uzimajući u obzir podatke samog ministra Ostojića od prije godinu dana da CT uređaja imamo u RH dovoljno u odnosu na EU prosjek dok uređaja za MR nedostaje. Stoga, poziva Kovač da Ministarstvo zdravlja u cilju racionalizacije troškova i postizanja ušteda u zdravstvu iskoristi kapacitete koje su privatni poslodavci u zdravstvu razvili te isto uzme u obzir pri planiranju ugovaranja za slijedeće ugovorno razdoblje koje se sada priprema. Nepotrebno je investirati u nove kapacitete i aparaturu ako već kod privatnika isti postoje jer je medicinska usluga kod privatnika najjeftinija i može dovesti do značajnih ušteda, što je u ovim teškim vremenima značajno, jer omogućuje alociranje ograničenih sredstva budžeta za nešto potrebnije. Također, vezano uz zdravstveni turizam, naglasila je Kovač, koji je definiran kao strateška odrednica Ministarstva zdravlja, privatnici su značajni čimbenik za pokretanje ovog segmenta jer imaju značajan potencijal u postojećoj opremi i kompetentnim ljudima. Uputila je pitanje potpredsjedniku Vlade o pravoj informaciji o korištenju sredstava EU fondova za privatni sektor : kada i kako će se moći privatnici uključiti u apliciranje projekata.
vrh stranice