Nepriznavanje nalaza privatnih zdravstvenih ustanova

04.02.2013.

U siječnju 2013. obratili smo se HZZO-u s upitom vezano uz nepriznavanje nalaza kao relevantnih koje izdaju specijalisti privatnih zdravstvenih ustanova od liječnika primarne zdravstvene zaštite.
Naime, sve češće se događa da liječnici primarne zdravstvene zaštite potpuno neutemeljeno ne priznaju nalaze specijalista iz privatnih ustanova. Pacijenti zbog dugih lista čekanja u ambulantama za specijalističke preglede odlaze u privatne ustanove, a nakon toga izdane nalaze im ne priznaju njihovi liječnici obiteljske medicine nego ih šalju da ponove specijalistički pregled u javnoj specijalističkoj ordinaciji gdje moraju čekati na pregled i više mjeseci. Dakle, iako su pacijenti pregled već obavili o svom trošku kod liječnika u privatnoj praksi s namjerom dobivanja pravovremenog nalaza kako bi u interesu svog zdravlja što prije započele procese liječenja te time spriječili dodatne troškove sustavu javnog zdravstva, liječnici iz nepoznatih razloga ne uvažavaju tako dobivene nalaze. U kontaktu s liječnicima PZZ-a i na upit zašto se izdani nalazi ne priznaju dobili smo odgovor kako kontrolori HZZO-a ne priznaju nalaze privatnih specijalista i traže od njih takvo postupanje sa nalazima privatnika. Obzirom da se zdravstvena zaštita temelji na dostupnosti, a zbog listi čekanja pacijenti su spremni otići kod privatnika i obaviti određenu pretragu o vlastitom trošku, ovakvo postupanje je neracionalno, neetično, neprofesionalno, a ništa manje važno je da je i diskriminirajuće. Više puta je isticano od nadležnog Ministarstva da su privatne zdravstvene ustanove ravnopravne sastavnice cjelokupnog zdravstvenog sustava Hrvatske jer obavljaju svoju djelatnost pod jednakim zakonskim uvjetima kao i javne ustanove (s jednako obrazovanim kadrom, licencama i dozvolama za rad), a sve u interesu pacijenta. Stoga smo zatražili službeni stav HZZO-a po iznesenoj problematici jer je priznavanje nalaza specijalista u privatnoj praksi u interesu i pacijenta i HZZO-a, a njihovim nepriznavanjem stvara se prije svega nepotreban trošak za zdravstveni sustav, a ništa manje važan nije ni neetičan stav o privatnom zdravstvu te nepoštivanje prava pacijenata.
Odgovor HZZO-a možete pročitati ovdje
vrh stranice