Zakon o sigurnosti na cestama

14.02.2022.

HUP-Udruga liječnika poslodavaca u ugovornom odnosu u svom članstvu okuplja liječnike opće obiteljske medicine, medicine rada i druge pružatelje usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite. 
Nastavno na izmjene Zakona o sigurnosti na cestama a koje se nalaze na raspravi u Hrvatskom Saboru uvodi se mogućnost da liječnici, uz upozorenje vozaču da privremeno nije sposoban sigurno upravljati vozilom zbog trenutnog zdravstvenog stanja, o tome obavijeste policijsku upravu ili policijsku postaju prema mjestu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta, školovanja, odnosno privremenog ili stalnog boravka vozača, a da pri tome vozač nije dužan obaviti zdravstveni pregled. 6 Liječnici izdaju vozaču upozorenje, odnosno obavijest o nesposobnosti za upravljanje vozilima, koja bi bila upisana u Centralni zdravstveni informacijski sustav RH a vozači bi se morali pridržavati navedene obavijesti, te ne upravljati vozilom. Istovremeno, istim Zakonom određeno je da zdravstvene preglede obavljaju zdravstvene ustanove i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi. Ovakvim odredbama smatraju liječnici opće obiteljske medicine narušava se odnos liječnika i pacijenta ali i ulazak u segment medicine rada.
vrh stranice