Zakon o poticanju ulaganja_zdravstvo i socijalna skrb

10.02.2022.

HUP je poslao dopis ministru Tomislavi Ćoriću u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja s prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20 i 20/21) koje su formirali članovi radne skupine unutar HUP-a s ciljem pružanja kvalitetne podloge za novi Zakon o poticanju ulaganja koji je u najavi za 2022. Prijedlozi su grupirani zbog lakšeg pregleda u nekoliko cjelina.

članak 6.st.2.t.14. Državne potpore za usavršavanje i regionalne državne potpore, u skladu s ovim Zakonom, ne mogu se dodijeliti „14. za zdravstveni sektor, sektor socijalne skrbi i sektor obrazovanja” – potrebno je uočiti kako je u ovim segmentima privatna inicijativa već značajno razvijena. Privatni zdravstveni sektor jedan je od najbrže rastućih sektora te se radi o investicijama visoke dodane vrijednosti. Obrazovne ustanove privatnih osnivača koje posluju na tržišnim principima značajno sudjeluju u procesima edukacije na svim razinama obrazovanja, a posebno u dijelu obrazovanja odraslih. Kako bi održale svoju konkurentnost kontinuirano ulažu i prilagođavaju svoje poslovanje modernim tržišnim i tehnološkim trendovima.  Tražimo  brisanje točke 14.

vrh stranice