Vijesti

U Splitu održan seminar Kontroling – mogućnost unapređenja poslovanja

02.03.2018.

HUP Regionalni ured Split u okviru svog PUMA programa održao je seminar na temu Kontroling – mogućnost unapređenja poslovanja. O kontrolingu, kao procesu upravljanja financijskim i nefinancijskim aspektima te korištenju instrumenata kontrolinga u upravljanju, sa velikim entuzijazmom govorio je Frane Galzina, konzultant za kontroling i menadžersko računovodstvo.

HUP ponovno pokrenuo aktivnosti vezane za plaćanje RTV pristojbe

02.03.2018.

Zagreb, 2.3.2018. - HUP je ponovno pokrenuo aktivnosti vezane za plaćanje RTV pristojbe i nepovoljne situacije u kojoj se po tom pitanju nalaze brojni poslodavci, a posebno oni koji u svom poslovanju koriste ili posjeduju velik broj prijamnika. HUP je zatražio sastanak s direktorom HRT-a, Kazimirom Bačićem, kako bi ukazao na neprimjerenost trenutne uređenosti ove obveze za poslovne subjekte koja je nepravedno koncipirana i predstavlja neopravdano velik trošak za poslovanje.

Sigurnost na radu ustupljenih radnika

01.03.2018.

U organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u Zagrebu je 28. veljače održano Savjetovanje na temu „Rad na siguran način ustupljenih radnika za privremeno zapošljavanje“.

Privremeno zapošljavanje u Hrvatskoj je u porastu, a u praksi se prilikom ovakve vrste zapošljavanja javljaju određene nedoumice oko tumačenja zakonske regulative vezane uz zaštitu na radu. Cilj savjetovanja bio je analiza postojećeg stanja u provedbi mjera zaštite na radu radnika ustupljenih od agencija, utvrđivanje problema i nejasnoća koje se javljaju u praktičnom dijelu, te provedba mjera i aktivnosti zaštite na radu radnika ustupljenih od agencija.

Najava Tjedna prava potrošača u Republici Hrvatskoj

01.03.2018.

Povodom Svjetskog dana prava potrošača Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji sa drugim tijelima – dionicima politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj organizira Tjedan prava potrošača u Republici Hrvatskoj na regionalnoj i središnjoj razini.

Glavno događanje planira se održati 15. ožujka u Zagrebu u Muzeju Mimara u trajanju od 12.00 – 18.00 sati kada će potrošači i građani putem info pultova institucija moći informirati o svojim pravima. HUP je također jedna od partnerskih institucija koja će predstaviti svoje usluge i Centar za mirenje.

Bez uvođenja privatnog sektora neće se smanjiti liste čekanja

27.02.2018.

U Slobodnoj dalmaciji od 26. veljače 2018. autora Ivice Markovića „Liste čekanja bujaju – „Magneti“ kod privatnika neiskorišteni“ predsjednica Udruge Jadranka Primorac naglasila je kako bez uvođenja privatnog sektora, a kako bi konkurencija na tržištu bila što veća, ništa se bitno neće dogoditi s listama čekanja. Svugdje u svijetu, kaže Primorac, su privatnici ravnopravni partneri jer je to sustavu najjeftinije. Jeftinije je uključiti privatnike koji imaju potreban uređaj negoli državi kupovati nove uređaje.

Predstavnici HUP-a s ministrom uprave Lovrom Kuščevićem

27.02.2018.

27.02. 2018. Ministar uprave Lovro Kuščević sa suradnicima Mladenom Nakićem, pomoćnikom ministra, Alenom Marković i Kristinom Bosnić održao je sastanak s predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca iz područja zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi, a vezano uz Zakon o ustanovama.

Udruga nautičkog sektora na Zagrebačkom sajmu nautike

26.02.2018.

Povodom održavanja Zagrebačkog sajma nautike na kojem tradicionalno izlaže većina nautičara, Udruga nautičkog sektora, organizirala je okrugli stol pod nazivom “Novi Pomorski zakonik i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama – utjecaj zakonskih promjena na nautički sektor”

Interaktivno savjetovanje u području zaštite osobnih podataka u HUP-u: U digitalnom dobu podatci su novo zlato – zahtijevaju stručno i pažljivo rukovanje

26.02.2018.

26.2.2018. Zagreb - Danas se u prostorijama HUP-a održalo događanje naziva “Interaktivno savjetovanje – modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka – GDPR” koje je HUP organizirao u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Iako uredba stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine, još je puno nepoznanica oko pravilnog usklađivanja s njom, a poslodavci su posebno na oprezu jer su kazne koje dolaze s nepoštivanjem uredbe zaista velike i mogu biti kobne za mala, srednja ili mikro poduzeća. Agencija za zaštitu osobnih podataka je u više navrata organizirala seminare, radionice i konferencije na kojima je posjetiteljima pružen uvid u sve ono što je potrebno za usklađivanje s GDPR uredbom, ali i na koji način najbolje pripremiti kompaniju za taj proces. Današnje interaktivno sudjelovanje odgovorilo je na mnoga još nerazjašnjena pitanja koja su poslodavci i ostali poslovni subjekti postavljali na tim događanjima.

Novi član HUP-a: BMS SYNTHESIS d.o.o.

22.02.2018.

Poduzeće BMS SYNTHESIS d.o.o je pravni slijednik poduzeća BO-BER d.o.o. koje je bilo pionir u projektima energetske učinkovitosti u industriji u 90-tim godinama prošlog stoljeća. Već u tim projektima pristupilo se je povezivanju tehnološkog procesa i tijeka novca u jedinstvenu aplikaciju koja je predstavljala sustav optimizacije u kojem je za ciljnu funkciju optimizacije tehnološkog procesa bila birana neke od ekonomskih veličina (napr. minimiziranje troška za energiju).

Imajući slične vizije o mogućnostima povećanja energetske učinkovitost u gospodarstvu te proširujući svoj poslovni interes na cjelovito sagledavanje nekog zatvorenog sustava u pogledu korištenja energije, vode i zbrinjavanja otpada, poduzeću su se u poslovnom i vlasničkom smislu pridružile renomirane tvrtke koji se dugi niz godina profesionalno bave pitanjem energetike, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Tim pridruživanjem nastalo je društvo BMS SYNTHESIS d.o.o. koje se u novije vrijeme fokusira na primjenu ekspertnih znanja i na povlačenje bespovratnih sredstava iz Strukturnih i kohezijskih fondova, EU fondova kao što je Obzor 2020, darovnice pojedinih država (kao što je na primjer EEA i norveški fondovi) te fondova za međudržavnu suradnju (INTERREG).

Projekt Coca-Colina podrška mladima: Počinju prijave za tisuću mjesta na besplatnome obrazovnom programu za mlade nezaposlene osobe

22.02.2018.

Nezaposlene osobe u dobi od 18 do 30 godina koje ne sudjeluju u programima osposobljavanja od danas se mogu prijaviti na besplatni obrazovni program Coca-Colina podrška mladima koji će im pružiti mogućnost stjecanja znanja i vještina za povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada u cilju smanjenja visoke nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj. Riječ je o trodnevnim radionicama koje će se za tisuću odabranih polaznika održati u dvanaest hrvatskih gradova – Bjelovaru, Dubrovniku, Kninu, Osijeku, Puli, Rijeci, Slavonskome Brodu, Splitu, Varaždinu, Vukovaru, Zadru i Zagrebu. HUP je dao podršku realizaciji ovog hvalevrijednog projekta.
vrh stranice
vrh stranice