Veći iznosi potpora male vrijednosti od 1.1.2024

13.12.2023.

Europska komisija danas je usvojila dvije uredbe kojima se mijenjaju opća pravila za potpore male vrijednosti ((de minimis Regulation) i za potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa, kao što su javni prijevoz i zdravstvo (SGEI de minimis Regulation).

Izmjene i dopune propisa stupit će na snagu 1. siječnja 2024. i primjenjivat će se do 31. prosinca 2030.

Izmjene i dopune de minimis propisa

Trenutna Uredba o potporama male vrijednosti (de minimis) izuzima male iznose potpora jer se smatra da nemaju utjecaja na tržišno natjecanje i trgovinu na jedinstvenom tržištu. Danas usvojeni amandmani uključuju sljedeće glavne izmjene:

  • Povećanje gornje granice po poduzeću s 200.000 € (primjenjivo od 2008.) na 300.000 € tijekom tri godine, kako bi se zadovoljila inflacija.
  • Uvođenje obveze za države članice da od 1. siječnja 2026. registriraju potpore male vrijednosti u središnjem registru uspostavljenom na nacionalnoj ili EU razini, čime se smanjuju obveze izvješćivanja za poduzeća.
  • Uvođenje sigurnih luka za financijske posrednike kako bi se dodatno olakšala pomoć u obliku zajmova i jamstava, pri čemu više nije potreban potpuni prijenos prednosti s financijskih posrednika na krajnje korisnike.

Trenutna Uredba o potporama male vrijednosti za usluge od općeg gospodarskog interesa postavlja minimalni iznos naknade za pružatelje takvih usluga ispod kojeg se naknada smatra izuzetom od pravila EU-a o državnim potporama. Danas usvojeni amandmani uključuju sljedeće glavne izmjene:

  • Povećanje gornje granice po poduzeću sa 500 000 € (primjenjivo od 2012.) na 750 000 € tijekom tri godine, kako bi se zadovoljila inflacija.
  • Uvođenje obveze za države članice da od 1. siječnja 2026. registriraju potpore male vrijednosti u središnjem registru uspostavljenom na nacionalnoj ili EU razini, čime se smanjuju obveze izvješćivanja za poduzeća.

Izvor: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6567

vrh stranice