Strateški program Obzor Europa za razdoblje 2025. – 2027. za istraživanja i inovacije, u devet novih područja uključen i tekstilni ekosustav

20.03.2024.

Europska komisija usvojila je drugi strateški plan za tri godine, Program Obzor Europe (2025.-2027.) s tri ključne strateške orijentacije za financiranje istraživanja i inovacija u EU-u:

 -       Zelena tranzicija;

 -       Digitalna tranzicija;

-       Otpornija, konkurentnija, uključiva i demokratskija Europa.

U strateškom planu utvrđeno je devet novih europskih sufinanciranih partnerstava i partnerstava za zajedničke programe:

  1. 1.    zdravlje mozga,
  2. 2.    šume i šumarstvo za održivu budućnost,
  3. 3.    inovativni materijali za EU,
  4. 4.    sirovine za zelenu i digitalnu tranziciju,
  5. 5.    otporna kulturna baština,
  6. 6.    društvene transformacije i otpornost,
  7. 7.    solarna fotovoltatika,
  8. 8.    tekstili budućnosti i
  9. 9.    virtualni svjetovi
vrh stranice