Uspješnice HUP-a za 2019. godinu

09.01.2019.

U nastavku su navedeni uspjesi za 2019. godinu koji su rezultat rada Hrvatske udruge poslodavaca, a s ciljem stvaranja povoljnije poslovne klime i zdravije tržišne ekonomije u zemlji. 

Turistička pristojba – umanjena turistička pristojba za nautičare od 12 do 18 godina

Zakonom o turističkoj pristojbi NN 52/2019 ispravljena je nelogičnost na koju je HUP Udruga nautičkog sektora godinama ukazivala. Naime dosadašnji Zakon o boravišnoj pristojbi je propisivao kako se odredbe o umanjenoj boravišnoj pristojbi za osobe od 12 do 18 godina starosti, ne odnose na nautičare. Stupanjem na snagu Zakona o turističkoj pristojbi, nautičari osobe od 12 do 18 godina života plaćaju umanjenu pristojbu.

 

Pomorski zakonik – ugovor o najmu jahte i brodice i ugovor o nautičkom vezu

Sudjelovanjem u radu radne skupine za izradu izmjena i dopuna Pomorskog zakonika, predstavnici HUP Udruge nautičkog sektora su uredili neka pitanja u sektoru nautičkog turizma. 

Izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika NN 17/2019 kao imenovani ugovori uređuju se Ugovor o najmu jahte i brodice i Ugovor o nautičkom vezu, koji su do tada bili u domeni neimenovanih ugovornih odnosa. Time se tržište nautičkog turizma uređuje na način da se povećava pravna sigurnost nautičkog sektora.

 

 Poslodavci do 50 zaposlenih osoba nisu dužni uspostaviti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti (zviždači)

Hrvatska udruga poslodavaca sudjelovala je u radu radne skupine za izradu prijedloga Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (tzv. zviždača). Zalaganjem i argumentiranjem naših predstavnika prihvaćen je prijedlog HUP-a te poslodavci do 50 zaposlenih osoba nisu dužni uspostaviti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Zakon je stupio na snagu 1. srpnja 2019. godine.

 

Povećanje kvota za zapošljavanje stranaca za djelatnosti turizma i ugostiteljstva te graditeljstva

Hrvatska udruga poslodavaca svojim je intenzivnim aktivnostima i stalnim kontaktima s članovima uspjela uvjeriti Vladu RH u nužnost žurnog povećanja kvota za zapošljavanje stranaca. Rezultat naših aktivnosti je donošenje Izmjena Odluke o kvoti za zapošljavanje stranaca kojom je kvota za zapošljavanje u djelatnosti Turizma i ugostiteljstva povećana za 2000 dozvola,  dok je za djelatnost Graditeljstva kvota povećana za 1000 radnih dozvola. Odluku je Vlada RH donijela na sjednici održanoj 19. lipnja 2019., a objavljena je u Narodnim novinama 60/19.

Osim navedenoga, ovom  izmjenom Odluke ovlašćuje se ministar nadležan za rad da odluku može  dodatno povećati i preraspodijeliti ovako utvrđenu u kvotu radnih dozvola u djelatnostima Turizam i ugostiteljstvo za najviše do 1.000 dozvola te Graditeljstvo za najviše do 1.000 dozvola, pod uvjetom da u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne bude raspoloživih radnika traženih zanimanjima.

 

Krediti bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje

 Tvrtke korisnice kredita bivšeg Fonda našle su se u nezavidnoj situaciju kada je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 94/14) te Odluku o odgodi plaćanja, obročnoj otplati duga uz otpis kamata po kreditima odobrenim od strane bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje od 12.01.2015. godine, a kojima je neosnovano pokušala onemogućiti Korisnike u korištenju njihovih stečenih prava temeljem Uredbe, unatoč tome što su Korisnici sukladno uvjetima iz Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za razvoj i zapošljavanje (Narodne novine br. 65/02, 106/03 i 6/09) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13) ispunili sve propisane kriterije za maksimalni otpis u visini od 70 % posto odobrenog iznosa kredita. Navedeno je nedvojbeno potvrđeno od strane Ministarstva financija i DAAB-a te je u provedenom postupku utvrđeno da su ispunjeni svi kriteriji iz Uredbe.

Nakon preko godinu dana lobiranja za rješenje ove situaciju, nekoliko održanih sastanaka u Ministarstvu financija te mnoštva dopisa upućenih ministarstvu te Vladi RH, Vlada je u petak, 15. ožujka 2019. godine, donijela pozitivnu Odluku kojom je prihvatila prijedlog rješenja situacije predložen od strane HUP-a.

 

 Administrativno i financijsko rasterećenja poduzetnika kroz novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Nacrt konačnog prijedloga Zakona o članarinama u turističkim zajednicama je u posljednjim fazama zakonodavnog postupka. Među glavnim izmjenama, predviđeno je brisanje 21 djelatnosti od obveze plaćanja članarina u turističkim zajednicama te se predviđa jednostavniji postupak smanjenjem broja stopa za obračun članarine s dosadašnjih 28 na 5. Ovo je na tragu brojnih aktivnosti HUP-a usmjerenih na administrativno i financijsko rasterećenja poduzetnika te predstavlja primjer razumijevanja argumenata poduzetnika od strane resornog ministarstva . Novi zakon stupa na snagu od 1. siječnja 2020. g.

Nadalje, predviđalo se povećanje članarina za ostale djelatnosti te uvrštavanje novih obveznika plaćanja članarina. Kroz višemjesečne konzultacije s resornim ministarstvom, HUP je uspio spriječiti povećanja članarina za pojedine djelatnosti, koje nisu usko vezane uz turizam, čime se povećava investicijski potencijal poduzetnika u Republici Hrvatskoj.

 Popis djelatnosti koji se brišu:

 

 1. Pomorski i obalni prijevoz robe;
 2. Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima;
 3. Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom;
 4. Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa;
 5. Izdavanje računalnih igara;
 6. Izdavanje ostalog softvera;
 7. Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa;
 8. Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima;
 9. Informacijske uslužne djelatnosti;
 10.  Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje;
 11. Fotografske djelatnosti;
 12. Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača;
 13. Iznajmljivanje videokaseta i diskova;
 14. Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti;
 15. Umjetničko stvaralaštvo;
 16. Rad sportskih objekata;
 17. Fitnes centri;
 18. Ostale sportske djelatnosti;
 19. Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda;
 20. Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje;
 21. Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

 

Dekriminalizacija uzgoja industrijske konoplje

Lobiranjem za potpunu dekriminalizaciju uzgoja industrijske konoplje, HUP je uspio upravo to i izboriti.

Naime, zakonskim izmjenama definira se "industrijska konoplja" kao konoplja koja se nalazi na Zajedničkoj sortnoj listi EU (THC do 0,2%) i nije uvrštena u popis biljaka iz kojih se može dobiti droga. Time se omogućava korištenje cijele biljke industrijske konoplje u građevinskoj, tekstilnoj i kozmetičkoj industriji te autoindustriji i industriji papira te proizvodnja goriva iz biomase, za razliku od dosadašnjeg stanja gdje se koriste sjemenke navedenih sorti i to isključivo u prehrambenoj industriji za proizvodnju hrane i hrane za životinje, a preostali dio biljke se uništava. Ovim zakonskim prijedlogom to je omogućeno te su domaći poljoprivredni uzgajivači po pitanju iskoristivosti biljke industrijske konoplje u cijelosti stavljeni u ravnopravan položaj s poljoprivrednim proizvođačima u Europskoj uniji.

Osim toga, prilikom očitovanja na Prijedlog izmjena i dopuna Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, tražili smo manje kazne za dva prekršaja pa smo u Konačnom prijedlogu zakona to i dobili.

Kazne od 100.000,00 do 700.000,00 kuna za uzgajanje industrijske konoplje bez upisa u Evidenciju uzgajivača industrijske konoplje kao i ne dostavljanje promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji su smanjene na 20.000,00 do 50.000,00 kuna za pravne osobe, odnosno na 1.000,00 do 10.000,00 kuna za fizičke osobe.

 

 Osposobljavanje za rad na viličaru u krugu poslodavca u zatvorenom prostoru 

HUP pokrenuo i uspješno završio aktivnosti vezano za omogućavanje da se u obrazovnim ustanovama mogu osposobljavati za rukovanje viličarom u skladišnim prostorima svi oni radnici koji ne posjeduju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, što do sada nije bilo moguće.

Naime, ranije je bila propisana obveza da kandidati moraju imati vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije kako bi se osposobili za upravljanje viličarom, što je bilo opravdano kada bi se istim upravljalo na cesti. No, u slučajevima kada se ne radi o upravljanju viličarem na cesti već isključivo u skladištima poslodavca, onda ovakvo ograničenje nije bilo opravdano.

Ovu inicijativu HUP je komunicirao prema Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih koja je pokazala razumijevanje te je pripremila „Program osposobljavanja za rukovatelje viličarom u skladišnom prostoru“.Na ovaj način pomaže se poduzetnicima da lakše riješe jedan od gorućih problema hrvatskih poduzetnika, a to je nedostatak radne snage. Sigurni smo kako će ova mjera olakšati poslovanje poslodavcima kojima nedostaju radnici sa zanimanjem skladištara i viličara.

Program možete pronaći na stranicama Agencije

 

Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca za 2019.

HUP je svojim intenzivnim aktivnostima unutar radne skupine za izradu Prijedloga godišnje kvote za zapošljavanje stranaca za 2019. uspio u nastojanjima za osiguranjem što većeg broja radnih dozvola za strance temeljem prijedloga naših članova. Na ovaj način pomogli smo u rješavanju  jednog od gorućih problema poduzetnika, a to je svakako nedostatak radne snage. Povećana potreba za radnicima samo još jedan pokazatelj kako je hrvatsko gospodarstvo krenulo putem oporavka te da dijeli isti problem kao i niz zemalja u našem okruženju.

Odobrena kvota za uvoz stranih radnika za 2019.g. je 65.100 dozvola, od čega: 50.100 dozvola za novo zapošljavanje te15.000 dozvola za produženje već izdanih dozvola. Odluka o godišnjoj kvoti za zapošljavanje stranaca objavljena je u Narodnim novinama br. 116/18 i stupila je na snagu 20. prosinca 2018. godine.  

Odluku možete pronaći na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2310.html

 

vrh stranice