USPJEH HUP-a: Ukinut porez na donacije za poduzetnike na zahtjev HUP-a

25.01.2021.

HUP se dopisom obratio Vladi RH s molbom privremenog prestanka obračuna i plaćanja svih poreznih davanja na oblike pomoći i donacija građanima Hrvatske koji su pogođeni posljedicama potresa, a pogotovo na području Petrinje, Siska i Banovine. 

Prestanak obračuna i plaćanja poreznih davanja na donacije odnosi se na ukidanje:

1. PDV-a na isporuku dobara i usluga te

2. poreza na dohodak i doprinosa za pomoć koju poslodavci žele isplatiti radnicima koji su pogođeni posljedicama potresa.

U pogledu PDV-a na isporuku dobara i usluga, donacije novčanih sredstava već su bile oslobođene PDV-a. No, donacije u obliku isporuke dobara i usluga donedavno bile su predmet oporezivanja.

vrh stranice