USPJEH HUP-a: EU FONDOVI - JAVNA OBJAVA

25.01.2021.

Jedna od bitnih inicijativa koje su nedavno urodile uspjehom za EU fondove je javna objava Zajedničkih nacionalnih pravila na stranicama strukturnifondovi.hr. 

Taj dokument definira pravila i procese hrvatskih institucija iz sustava EU fondova no iako je u prosincu 2020. donesena 7.ver, sada je prvi puta objavljen u cijelosti. HUP EUPRO je ovakvu transparentnost u ime korisnika zagovarao i tražio i od ministrice Žalac i ponovno u rujnu od Tramišak. Objavom pravila, korisnici su u ravnopravnijem položaju, a transparentnost će sigurno doprinijeti učinkovitijem i ujednačenom postupanju tijela sustava te manjem broju pogrešaka kod prijave i provedbe projekata.

vrh stranice