U Slavonskom Brodu održan PUMA seminar “Zakon o radu u praksi”

27.06.2024.

Na traženje članova HUP-a, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o odredbama koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u okviru svojeg PUMA programa organizirao je seminar na temu „Zakon o radu u praksi“ koji se održao 27. lipnja 2024. godine u Slavonskom Brodu.

Na seminaru su prezentirane uz zadnje izmjene Zakona o radu i novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca (NN 55/24), te se na seminaru dao naglasak na odredbe koje imaju otežanu primjenu u praksi, a to su:

Ugovori o radu - kroz praktičan prikaz ugovora o radu  polaznici su dobili najbitnije informacije o reguliranju međusobnih prava između poslodavca i radnika, odnosno na koji način najbolje regulirati odnose, osobito koje se odnose na radno vrijeme, radno mjesto i plaću te druge  odnose između  poslodavca i radnika  uz naglasak na godišnje odmore, plaćeni dopust, materijalna prava radnika i sl.

Prestanak radnog odnosa - obuhvaćeni svi načini prestanka ugovora o radu, uključujući sve vrste otkaza uz praktični prikaz istih te će polaznici dobiti potrebno znanje u samom postupku otkazivanja, odnosno sve da se izbjegne nepoželjne posljedice za njih.

Plaća i ostalo – izračun plaće, plaća u poreznom smislu, upotreba privatnog automobila u službene svrhe, materijalna prava radnika, kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Godišnji odmor - izračun i stjecanje prava na godišnji odmor, rad na određeno i godišnji odmor, plan korištenja godišnjeg odmora, odluke o godišnjem odmoru, korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, otkazni rok i godišnji odmor  itd.

Predavanje je održao dr.sc. Ivan Sarić, dipl.iur., direktor HUP Regionalnog ureda Osijek.

I ovaj seminar je održan u okviru PUMA programa u Brodsko-posavskoj županiji kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već više od petnaest godina.

vrh stranice