U Osijeku održan PUMA seminar na temu: Predstavljanje programa HBOR-a i HAMAG-BICRO-a

26.06.2024.

Na traženje članova HUP-a te nakon Vinkovaca, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om organizirao je koristan seminar na temu: Predstavljanje programa HBOR-a i HAMAG-BICRO-a koji se održao 26. lipnja 2024. godine u Osijeku, u prostorijama osječkog ureda HUP-a.

Polaznici su na seminar mogli saznati više o programima HBOR-a, uključujući financijske instrumente za poduzetništvo u okviru NPOO-a, kao i programe za energetsku učinkovitost poduzetnika, te novu mjeru u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Isto tako, na seminaru su predstavljeni programi financiranja iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. -2027. koje provodi HAMAG-BICRO-a odnosno financijski instrumenti (zajmovi i jamstva) koji su namijenjeni mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, a financiraju se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. Kao i o  financijskim instrumentima za ruralni razvoj, sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, namijenjeni subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, te programi podrške razvoju poslovanju sa naglaskom na projektima: BOND - koji osigurava profesionalne, savjetodavne i stručne usluge poduzetnicima na području cijele Republike Hrvatske, EDIH CROBOHUB++ - koji je usmjeren na ubrzanje digitalne i zelene transformacije poduzetnika iz područja poljoprivrede, energije i okoliša, proizvodne industrije te javnog sektora i Europsku poduzetničku mrežu (EEN) - najveću svjetsku mrežu podrške za mala i srednja poduzeća (MSP) koja pomaže tvrtkama da budu inovativne i rastu na međunarodnoj razini.

Programe i financijske instrumente HBOR-a predstavio je Boris Čagalj, HBOR Područni ured za Slavoniju i Baranju, a programe HAMAG-BICRO-a predstavio je Ivica Sabo, ispostava HAMAG BICRO-a u Osječko-baranjskoj županiji.

I ovaj seminar održan je u okviru PUMA programa u Osječko-baranjskoj županije kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi već devetnaest godina zaredom, a zbog velikog interesa članova isti će se ponoviti u mjesecu rujnu u Virovitici (za članova s područja Virovitičko-podravske županije) i u Slavonskom Brodu (za članova s područja Brodsko-posavske županije).

vrh stranice