U sklopu projekta Spartak Klub mladih održao ciklus okruglih stolova na temu razvoja civilnog društva u Splitu

19.06.2019.

U sklopu projekta Spartak – Socijalno partnerstvo za razvoj i konkurentnost, koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Klub mladih je održao ciklus informativnih radionica i okruglih stolova na temu razvoja civilnog društva u Splitu.

Na održanim radionicama i okruglim stolovima predstavila se većina udruga civilnog društva koja djeluje na području grada Splita, sa svojim djelovanjem i projektima u kojima sudjeluju doprinoseći dobrobiti lokalne zajednice. Razgovarali su o počecima djelovanja, o radu i volonterskom angažmanu, odnosu sa jedinicama lokalne i područne samouprave prema udrugama civilnog društva, mogućnosti dobivanja vlastitog prostora za rad i odnosa medija prema udrugama civilnog društva te međusobnih odnosa.

Zaključak je kako organizacije civilnog društva imaju respektabilni potencijal u raznim područjima društvenog života i spremne su na suradnju kako međusobnu tako i sa gospodarstvom te institucijama jer je njihova interna komunikacija dobra. Složni su kako ovakvi susreti imaju veliku važnost za razvoj civilnog društva te njihovo buduće djelovanje, jer su u nekom trenutku svog djelovanja usmjereni jedni na druge. Inspirirane su socijalnim poduzetništvom i rado surađuju s drugim dionicima kako bi mobilizirali nove resurse i ostvarili boljitak te ojačali socijalnu komponentu na lokalnoj pa time i državnoj razini.

vrh stranice