Rodna ravnopravnost kao osnova socijalnog partnerstva - Projekt SPARTAK

27.06.2019.

U sklopu projekta "SPARTAK - Socijalno partnerstvo za razvoj konkurentnosti" udruga Domine je provodila ciklus radionica i okruglih stolova pod nazivom "Rodna ravnopravnost kao osnova socijalnog partnerstva" u cilju podizanja znanja o rodnoj ravnopravnosti na radnom mjestu i alatima za njeno postizanje, kao i o važnosti ravnopravnosti za postizanje kvalitetnih socijalnih partnerstva.

Ciklus se sastojao od tri radionice i okruga slola.

Karmela Šegvić prezentirala je 19.06.2019. temu spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, što je jedan od najčešćih oblika seksualnog nasilja, ali se rijetko prijavljuje i često trivijalizira. Govorilo se o tome koji su njegovi najčešći oblici, kako ih prepoznati te na koji način postupiti u slučaju istog.

Petra Sinovčić je 26.06.2019. prezentirala temu rodno osjetljivog proračuna. Posebno je istaknula da se proračuni rijekto spominju kada se govori o rodnoj ravnopravnosti, a oni mogu biti sredstva kojima se dodatno diskriminira ili alati koji pomažu u postizanju rodne ravnopravnosti. To je posebno vidljivo kada se govori o nacionalnim ili lokalnim proračunima koji često muškarcima doprinose više nego ženama i na taj način produbljuju društvenu neravnopravnost.

Mirjana Kučer obradila je 27.06.2019. temu ravnopravnosti spolova kao jednom od ciljeva održivog razvoja te europskoj vrijednosti koja u Splitu nije dovoljno prepoznata kao i o tome zašto je upravo ona ključna za postizanje socijalnog dijaloga.

Projekt Spartak usmjeren je ka rješavanju ključnih razvojnih problema Splitsko-dalmatinske županije vezanih za pitanje rada, zapošljavanja, konkurentnosti i održivog gospodarskog razvoja. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a nositelj je JU RERA.

vrh stranice