U pripremi savjetovanje: Zaštita na radu ustupljenih radnika

12.01.2018.

Procjenjuje se da putem oko 90 registriranih agencija za privremeno zapošljavanje u Republici Hrvatskoj prosječno radi oko 6.000 radnika mjesečno, a očekuje se da će ovaj oblik zapošljavanja ove i narednih godina imati trend daljnjeg rasta.

 U okviru Hrvatske udruge poslodavaca djeluje Koordinacija za agencijski rad i posredovanje pri zapošljavanju i okuplja agencije za privremeno i povremeno zapošljavanje te agencije za posredovanje pri zapošljavanju.
Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje je regulirana ponajprije Zakonom o radu ali je od velike važnosti i Zakon o zaštiti na radu kojim su propisana prava i obveze za agencije za privremeno zapošljavanje iz područja zaštite na radu.

U praksi su uočene određene nedorečenosti i različita postupanja, pa je Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao središnja javna ustanova u Republici Hrvatskoj nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu ocijenila potrebitim u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca organizirati savjetovanje na kojem bi analizirali postoje stanje u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu agencijskih radnika te utvrdili i predložili praktične aktivnosti na povećanju prevencije te razine sigurnosti i zaštite na radu ustupljenih radnika.

Na radnom dogovoru predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatske udruge poslodavaca dogovoren je program rada savjetovanja „Rad na siguran način ustupljenih radnika od Agencija za privremeno zapošljavanje“ koje će se održati u drugoj polovini veljače ove godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca. U radu ovog skupa sudjelovati će uz predstavnike Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, predstavnici inspektorata rada, poslodavaca, sindikata, agencija za privremeno zapošljavanje, stručnjaci za zaštitu na radu i drugi dionici, koji će se osvrnuti na aktualno stanje, uočene probleme, praksu i moguća unapređenja sigurnosti na radu agencijskih radnika.

Hrvatska udruga poslodavaca će pravovremeno obavijestiti članove o terminu savjetovanja za koje smatramo da će biti iznimno korisno za sve članove a pogotovo za agencije za privremeno zapošljavanje i korisnike njihovih usluga.

Više možete saznati na stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
vrh stranice