U Osijeku održan sastanak članova HUP-a i predstavnika Ekonomskog fakulteta u Osijeku

11.07.2023.

U prostorijama HUP Regionalnog ureda Osijek održan je 11. srpnja 2023. godine sastanak članova HUP-a s predstavnicima Ekonomskog fakulteta u Osijeku na temu obavljanje strudentske stručne prakse u sljededećoj školskoj godini 2023./24.

Od 2014. godine, HUP Reg. ured Osijek aktivno radi na povezivanju akademske zajednice i gospodarstva, te jedan od tih projekata je i projekt studenska stručna praksa koji se u prethodnim godinama, kao i u ovoj godini, pokazao više nego odličan primjerak pronalazak budućeg kadra, a samim tim i zadržavanje mladih osoba u našoj sredini.

Tako u sljedećoj školskoj godini 2023./24., po prvi puta Ekonomski fakultet u Osijeku uvodi izborni kolegij Stručna praksa koji će omogućiti studentima sljedeće akademske godine u ljetnom semestru (od ožujka do lipnja 2024. godine) obavljanje prakse kod poslodavaca. Kolegij ima 5 ECTS bodova, što znači da bi studenti trebali odraditi 120 sati stručne prakse raspoređenih kroz semester.

Program su u ime Ekonomskog fakulteta predstavili prof. Sunčica Oberman Peterka i prof. Ivan Kelić, koji su dodatno članovima pojasnili postupak primanja na praksu, kao i samo obavljanje prakse.

vrh stranice