Seminar: Sistematizacija poslova i radnih mjesta; TERA Tehnopolis d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek

05.09.2024.

TERA Tehnopolis d.o.o. i HUP Regionalni ured Osijek zbog interesa članova HUP-a ponovno organiziraju koristan seminar na temu: Sistematizacija poslova i radnih mjesta, modeli nagrađivanja prema rezultatima rada koji će se održati u četvrtak 05. rujna 2024. godine s početkom u 10 sati u prostorijama tvrtke TERA Tehnopolis d.o.o., Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek (kod glavne osječke tržnice, bivše prostorije HUP-a Osijek).

Ciljevi  radionice:

             Razumjeti odnose unutar sistematizacije poslova i radnih mjesta  izraženih kroz osnovne plaće i naknade te modele, mjere i metrike koji se dizajniraju za potrebe nagrađivanja u obliku varijabilnog dijela plaće i raznih oblika bonusa.

             Upoznati se sa načinima na koji se ljudi mogu plaćati i kako uskladiti strategiju ukupnih plaća, naknada i nagrada sa poslovnom strategijom i financijskim planom poduzetničke organizacije.

             Kako kreirati sustav materijalnog motiviranja kojim se ljudi čine zadovoljnima i motiviranima, koji ih potiče na osobni razvoj i učinkovit rad.

Sadržaj radionice:

             Kreiranje organizacijskog ustroja (modeli poduzetničkih organizacija, pravilnik o organizacijskom ustroju, sistematizaciji poslova i radnih mjesta).

             Vrednovanje poslova radnih mjesta i  procjena poslova (rangiranje, klasifikacija, bodovne metode, stupnjevanje, katalog kompetencija i modeli upravljanja razvojem).

             Proračuni i modeli nagrađivanja u skladu s načelima opće pravednosti, uravnoteženosti i transparentnosti.

Seminar je zamišljen kao interaktivna radionica, a prvenstveno je namijenjen poduzetnicima, visokom i srednjem menadžmentu, voditeljima ljudskih resursa, referentima za kadrovsku evidenciju, računovođama, kao i svim zainteresiranima.

Predavač je Nikola Nikšić, savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Od ukupno 40 godina radnog staža u zemlji i inozemstvu, 28 je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga, kao djelatnik Geotehnike 6 godina u inozemstvu na međunarodnim hidro-energetskim projektima. a 12 kao menadžer u hrvatskim poduzećima - članicama međunarodnih grupacija (WLW, Bisnode). Kao su-osnivač poduzeća Konter, dugi niz godina se bavi poslovima menadžerskog savjetovanja na području organizacije i ekonomike poslovanja, te edukacije. Dobitnik je nagrade Primus 2011., za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Sudjelovanje na seminaru se plaća kotizacija u iznosu od 30,00 EUR + PDV za članove HUP-a, a za nečlanove iznosi 50,00 EUR + PDV.

Zbog ograničenog broja mjesta, prijave će zaprimati redoslijedom te molimo da svoje sudjelovanje putem prijavnice sa dokazom o uplati prijavite najkasnije do utorka 03. rujna 2024. godine do 12 sati elektronskim putem na: hup-osijek@hup.hr

vrh stranice