REPowerEU: Komisija ubrzava zelenu tranziciju s ruskog plina bržim izdavanjem dozvola za obnovljive izvore energije

09.11.2022.

Europska komisija je predložila novu privremenu hitnu uredbu kako bi se ubrzalo uvođenje obnovljivih izvora energije. Uz diversifikaciju opskrbe i uštedu energije, uvođenje energije iz obnovljivih izvora dio je plana EU-a za okončanje ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima.

Trenutačna energetska kriza zahtijeva hitno i ciljano djelovanje kako bi se ubrzao plan REPowerEU. Mjere za rješavanje dugotrajnih I složenih administrativnih postupaka već predložene u planu REPowerEU, međutim, stanje na energetskim tržištima pogoršalo se, zbog čega je neophodno ubrzanje implementacije. Iz tog razloga Komisija predlaže nove mjere u obliku uredbe Vijeća na temelju članka 122. Ugovora.

Jučerašnjim se prijedlogom dopunjuju prethodne hitne mjere za rješavanje izvanredne situacije na energetskim tržištima i ubrzavanje prelaska na čistu energiju:

  • Prema jučerašnjem prijedlogu, postrojenja za obnovljivu energiju smatrat će se pretežnim javnim interesom. To bi omogućilo novim postupcima izdavanja dozvola da s trenutnim učinkom iskoriste pojednostavljenu procjenu za određena odstupanja predviđena zakonodavstvom EU-a o zaštiti okoliša. Prijedlogom se pojašnjava opseg primjene određenih pravila predviđenih u Direktivama EU-a o pticama i staništima kako bi se uklonila uska grla u postupku izdavanja dozvola (ovo se odnosi na vjetroelektrane).
  • Solarna energija jeftin je obnovljivi izvor električne energije i grijanja koji se može brzo uvesti, što izravno donosi korist građanima i tvrtkama. U svjetlu trenutne volatilnosti cijena električne energije, izdavanje znatno bržih postupaka dozvola ubrzat će tempo postavljanja solarne opreme na umjetne strukture, poput zgrada. Komisija stoga predlaže maksimalan rok od mjesec dana za postupak izdavanja dozvola za opremu za solarnu energiju i njezino susjedno skladištenje i mrežne priključke kada nije instalirana na prirodnom tlu. Predložena Uredba Vijeća također izuzima ova postrojenja od potrebe provođenja određenih procjena utjecaja na okoliš. Uvođenje koncepta „pozitivne administrativne šutnje” u relevantne postupke izdavanja dozvola ima za cilj promicanje i ubrzavanje postavljanja malih postrojenja.
  • Obnavljanje elektrana na obnovljive izvore energije

Ponovno snaženje postojećih postrojenja za čistu energiju ima značajan potencijal za brzo povećanje proizvodnje energije iz svih obnovljivih izvora. Smanjuje potrošnju plina kao i potrebu za određivanjem novih mjesta. Današnjim prijedlogom pojednostavljuje se postupak izdavanja dozvola primjenjiv na projekte ponovnog osnaživanja obnovljivih izvora energije uključivanjem svih relevantnih procjena okoliša u novi maksimalni rok od šest mjeseci. Prijedlog također navodi da bi procjene okoliša trebale biti ograničene na procjenu mogućih utjecaja koji proizlaze iz promjene ili proširenja u usporedbi s izvornim projektom. Nadalje, uvodi pojednostavljenu proceduru za priključenje na mrežu u slučajevima kada repowering ne prelazi 15% povećanja ukupnog kapaciteta u usporedbi s izvornim projektom.

  • Toplinske pumpe su ključna tehnologija za proizvodnju obnovljivih izvora grijanja i hlađenja iz okolnih izvora energije i imaju značajan potencijal za smanjenje upotrebe plina u opskrbi grijanjem, kako u industriji tako iu zgradarstvu. Kako bi se ubrzalo uvođenje ove tehnologije, prijedlogom se ubrzavaju postupci izdavanja dozvola uvođenjem maksimalnog roka od tri mjeseca i pojednostavljenog postupka za priključenje na mrežu manjih dizalica topline.

Primjenjivat će se godinu dana, a obuhvaćat će vrijeme potrebno za donošenje i prenošenje Direktive o energiji iz obnovljivih izvora, o kojoj trenutačno raspravljaju zakonodavci, u svim državama članicama. Usmjeren je na posebne tehnologije i vrste projekata s najvećim potencijalom za brzo uvođenje i najmanjim utjecajem na okoliš, čime se doprinosi našoj energetskoj sigurnosti s obzirom na rusku invaziju na Ukrajinu i upotrebu opskrbe energijom kao oružja.

Za više informacija:

Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju okvira za ubrzavanje uvođenja energije iz obnovljivih izvora

Plan REPowerEU

Energija iz obnovljivih izvora

Mjere EU-a za rješavanje energetske krize

 

vrh stranice