Radionica: Poslovno planiranje, izrada i implementacija strategija i operativnih planova provedbe

06.12.2023.

Neovisno o tome je li poslovni subjekt u razdoblju stagnacije, rasta ili krize, a uvažavajući okolnosti iz internog i eksternog okruženja, njegov menadžment i ključno osoblje su obvezni predviđati budućnost. Obvezni su planirati organizaciju i procese kojima će realizirati strateške namjere i strategije, te ostvariti rezultati kojima se potvrđuje konkurentnost, održiv rast i razvoj.

 

VRIJEME I MJESTO 

Datum: 6. prosinac 2023. od 11:00 - 15:00 sati 

LokacijaHUP Zagreb, Radnička cesta 37a

PRIJAVA

Informacije kojima ljudi raspolažu, te njihova spoznajna i stvaralačka moć, ograničeni su rizicima i neizvjesnošću, što se reflektira na kvalitetu planova, i kasnije, njihovu implementaciju i provedbu. Planiranje je proces postavljanje ciljeva, izbor smjerova djelovanja, odabir raspoloživih i dostupnih resursa, te određivanje odgovornosti poslovnih funkcija i ljudi  za postizanje ciljeva. Planiranje uključuje raščlanjivanje prigoda i prijetnji iz okruženja, vlastitih snaga i slabosti, odabir alternativnih smjerova (više scenarija), te postavljanje prioriteta.

Planiranje je racionalan pogled u budućnost i najbolja priprema za buduće događaje a poslovni plan je temeljni dokument u kojem poslovni subjekt iskazuje svoje ambicije i mogućnosti u funkciji postizanja poslovnog uspjeha u određenom vremenskom razdoblju. 

CILJ

Upoznati polaznike s aktivnostima u postupku planiranja: analitičkim tehnikama eksternog i internog okruženja, postupkom provjere i definiranja strateških namjera i odabira strategije, značajkama i sastavnicama operativnih planova, postupcima pri odabiru ciljeva, mjera i metrika, njihovim kvantificiranjem, te kako učiti (individualno i organizacijski) i motivirati uz pomoć planova. 

Saznati kako:

·       Predviđati, organizirati, odabrati i pozicionirati ljude, definirati ključne inicijative i aktivnosti, planirati materijalne i nematerijalne resurse, te pokretače pretvoriti u brojke i postotke odnosno izraditi financijski plan (budžet) i implementirati ga u provedbu

SADRŽAJ

·       Uvod (Sun Tzu – Umijeće ratovanja)

·       Analize internog i eksternog okruženja (PESTLE, djelatnost, tržište, konkurencija, ranjivost, aktualna organizacija, povijesni rezultati i pokazatelji)

·       Provjera strateških namjera (misija – vrijednosti – vizija – temeljne vrijednosti – dugoročni ciljevi) i  odabir glavne i podupirućih strategija

·       Kreiranje strateškog panela (konkurentski čimbenici) i strateške mape (ključne aktivnosti i inicijative koji su pokretači ostvarenja rezultata)

·       Ocjena razvojnih mogućnosti, strateškog položaja i rizika

·       Plan promjena ustroja i funkcijski planovi (prodaja, marketing, IT, …)

·       Planiranje troškova i ulaganja i mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja

·       Izrada financijskog plana (budžeta) – račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, novčani tok

KOME JE NAMJENJEN SEMINAR

Ø  poduzetnicima, visokom i srednjem menadžmentu, kontrolerima, specijalistima za računovodstvo

CV TRENERA

Nikola Nikšić, savjetnik za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa.

Od ukupno 40 godine radnog staža u zemlji i inozemstvu, 27 godina je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga 6 godina u inozemstvu na međunarodnim projektima a 12 godina kao menadžer u hrvatskim poduzećima - članicama međunarodnih grupacija (WLW, Bisnode). Od 2014., kao suosnivač obiteljskog poduzeća Konter d.o.o., bavi se poslovima menadžerskog savjetovanja, uslugama iz područja organizacije i ekonomike poslovanja te poslovnom edukacijom. Registrirani je savjetnik za projekte koje financira EBRD.

Dobitnik je nagrade Primus, za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.

Član je udruga Hrvatski računovođa, Udruga hrvatskih kontrolera, Hrvatske udruge poslovnih savjetnika te član Društva za organizacijsko učenje Hrvatske. Redovito sudjeluje u projektima koji potiču razvoj poduzetništva (Liderinvest, Poslovni FM, Poslovni uzlet, ...). U tiskanim i virtualnim poslovnim medijima objavljuje članke s analizama i osvrtima na gospodarske aktualnosti.


vrh stranice