Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja

Ulaganje u budućnost


Raspisan natječaj za stručnjake za izradu jednog standarda zanimanja i šest standarda kvalifikacija na određeno vrijeme


U sklopu projekta "Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Učilište Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu, a koji započinje 1. prosinca 2015., raspisuje se natječaj za zapošljavanje dvoje stručnjaka za izradu jednog standarda zanimanja i šest standarda kvalifikacija na određeno vrijeme tijekom trajanja projekta. Više o natječaju možete saznati na http://katedra.hr/2015/11/24/zaposljavamo/ 

Objava 30.11.2015.

Svečano uručenje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II"

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 30. studenog 2015. godine održano je svečano uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II" iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Sredstvima ukupnog iznosa 29.030.000,00 HRK financira se 25 projekata, kojima je cilj doprinijeti relevantnosti i kvaliteti obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećala konkurentnost odraslih polaznika na tržištu rada, njihova mobilnost i aktivnija uloga u društvu te kako bi se uspostavio sustav osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih i bolje usklađivanje s lokalnim/regionalnim potrebama.

Jedan od Korisnika je i Učilište Katedra sa svojim projektom "Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja". Cilj projekta je definirati nove djelomične kvalifikacije u području zelenih zanimanja u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih.
Projekt okuplja ustanovu za obrazovanje odraslih, stručnog poslodavca i udrugu poslodavca, te će se kroz njega izraditi jedan standard zanimanja, šest standarda djelomičnih kvalifikacija i šest programa za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja. Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja Učilišta Katedra te pilotiranjem novih programa za 60 nezaposlenih polaznika u sektoru zelenih zanimanja, čime će polaznici postat konkurentniji na tržištu rada.
Korisnik bespovratnih sredstava je Učilište Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu koje projekt provodi u suradnji s partnerima Pučko otvoreno učilišta Algebra, Končar – elektronika i informatika d.d. i Hrvatska udruga poslodavaca. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.410.127,80 HRK, od čega su bespovratna sredstva 1.339.621,41 HRK. Projekt je započinje 1. prosinca 2015. i trajat će 12 mjeseci.

Objava 30.12.2015.

Provedba javne nabave Usluge provedbe projekta


Učilišta Katedra u sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" provodi javnu nabavu Usluge provedbe projekta, pri čemu primjenjuje postupak izravne dodjele ugovora u skladu s prilogom III. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici zakona o javnoj nabavi do 10.12.2015. u 10 sati.

Nabavom se traži suradnja s konzultantskom tvrtkom koja treba Učilištu Katedri osigurati tehničke usluge provođenja projekta, ponajprije u kontekstu novosti u provedbi Strukturnih fondova, te savjetodavne usluge koje se odnose na postupke javne nabave, zahtjeve za isplatom sredstava, dokazivanja troškova, te pripremu narativnih i financijskih izvještaja.


Objava 02.12.2015.
Rezultati natječaja za stručnjake za izradu jednog standarda zanimanja i šest standarda kvalifikacija na određeno vrijeme

Na natječaju Učilišta Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu u sklopu projekta "Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja", koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, za stručnjake za izradu jednog standarda zanimanja i šest standarda kvalifikacija na određeno vrijeme objavljenog 24.11.2015. izabrani su stručnjaci Ana Belin i Ivan Jurišić. Oboje će, prema aktivnostima navedenim u projektu, provoditi anketiranje poslodavaca za izradu standarda zanimanja, sudjelovati u obradi ankete, sudjelovati u pripremi sektorske, strateške i analitičke podloge za ispunjavanje Zahtjeva za upis u registar jednog standarda zanimanja i šest standarda kvalifikacija.


Objava 02.12.2015.

Početni sastanak Učilišta Katedre i partnera projekta


U sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" 1. prosinca 2015. je u prostoru Učilišta Katedre u Zagrebu održan sastanak Učilišta Katedre, kao nositelja projekta, i partnera projekta Pučkog otvorenog učilišta Algebra, Končara – elektronika i informatika d.d. i Hrvatske udruge poslodavaca kako bi se dogovorila provedba projekta. Na sastanku se je detaljno raspravljalo o aktivnostima projekta, te o projektnim obavezama svih sudionika.


Objava 18.12.2015.

Rezultat javne nabave Usluge provedbe projekta


Učilište Katedra je u sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" provelo javnu nabavu Usluge provedbe projekta, pri čemu primjenjuje postupak izravne dodjele ugovora u skladu s prilogom III. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici zakona o javnoj nabavi.

Na javnu nabavu su se javila tri ponuditelja te je Učilište Katedra odabralo ponudu usluga konzultantske tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba zbog najpovoljnije ponude.


Objava 14.01.2016.

Sudjelovanje na radionici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za Korisnike projekata HR.3.1.19 Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, faza II


U sklopu provedbe projekata koje sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 13. siječnja 2016. organiziralo radionicu za Korisnike projekata HR.3.1.19 Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, faza II. Na radionici se je upoznavalo Korisnike s korištenjem Anketa za izradu standarda zanimanja, uputama za izradu standarda zanimanja i za izradu standarda kvalifikacija. Više o samoj radionici dostupno je na poveznici http://www.kvalifikacije.hr/odrzana-radionica-za-korisnike-projekata-hr3119-01.


Objava 18.01.2016.

Raspisan natječaj za stručnjake za izradu jednog standarda zanimanja i šest standarda kvalifikacija na određeno vrijeme


Radi povećanog opsega posla je raspisan natječaj za radno mjesto računovođa na nepuno radno vrijeme u sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja". Ključni poslovi, uvjeti i druge informacije vezano za ovaj natječaj možete saznati na http://katedra.hr/2016/01/18/zaposljavamo-2


Objava 28.01.2016.

Održavanje edukacija u sklopu projekta


U sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" pozivamo Vas u utorak, 02.02.2015. i srijedu, 03.02.2015. na prve dvije radionice stručnog usavršavanja koje će se održati u dvorani Steve Jobs na adresi Ilica 242 u Zagrebu:
1. Jedna interna polu-dnevna edukacija za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija – radionica će se održati u utorak, 02.02.2015. s početkom u 16 sati.
Cilj:
• • Ujednačeno razumijevanje metodologije izrade standarda zanimanja i kvalifikacija uslijed nejednake početne razine poznavanja ovog područja između predavača i voditelja Učilišta Katedra
• Poseban naglasak na metodologiju anketiranja poslodavaca radi razvoja standarda zanimanja, ali i radi naknadnog praćenja i usavršavanja programa kada su jednom razvijeni

2. Jedna jednodnevna edukacija o izmjenama programa koji su predmet izmjena na temelju novih ishoda učenja– radionica će se održati u srijedu, 03.02.2015. s početkom u 8 sati.
Cilj:
• Ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (od standarda zanimanja preko standarda kvalifikacija do programa)
• Posebni naglasak je na pripremu ispitnih sadržaja u skladu sa skupovima ishoda učenja i primjerima ispitnih pitanja i metode transparentne provedbe ispitivanja znanja imajući u vidu deskriptore razine i sadržaj ishoda učenja u standarda kvalifikacija, odnosno u skupu ishoda učenja

Objava: 10.02.2016.

Održane edukacije u sklopu projekta


U sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" u utorak, 02.02.2015. i srijedu, 03.02.2015. su se održale prve dvije radionice u dvorani Steve Jobs na adresi Ilica 242 u Zagrebu:
1. edukacija za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
- Cilj:
• • Ujednačeno razumijevanje metodologije izrade standarda zanimanja i kvalifikacija uslijed nejednake početne razine poznavanja ovog područja između predavača i voditelja Učilišta Katedra
• Poseban naglasak na metodologiju anketiranja poslodavaca radi razvoja standarda zanimanja, ali i radi naknadnog praćenja i usavršavanja programa kada su jednom razvijeni
2. edukacija o izmjenama programa koji su predmet izmjena na temelju novih ishoda učenja
- Cilj:
• Ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (od standarda zanimanja preko standarda kvalifikacija do programa)
• Posebni naglasak je na pripremu ispitnih sadržaja u skladu sa skupovima ishoda učenja i primjerima ispitnih pitanja i metode transparentne provedbe ispitivanja znanja imajući u vidu deskriptore razine i sadržaj ishoda učenja u standarda kvalifikacija, odnosno u skupu ishoda učenja

Materijali s radionica:

Metodologija izrade standarda kvalifikacija2.pdf
Metodologija izrade standarda zanimanja2.pdf
Radionica2 03.02.2016.pdf


Objava: 18.02.2016.

Provedba nabave predavača za izvedbu pilot programa


U sklopu projekta "Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" provodi se postupak javne nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima, verzija 4.1 iz srpnja 2014. godine, koje je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Pravila br. 02 Uvjeti za pripremu i provedbu projekata, Aneksa 01 Postupci javne nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Naziv nabave je „Nabava predavača za pripremu priručnika i izvedbu programa“ za potrebe projekta "Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja", pri čemu se primjenjuje pregovarački postupak bez objavljivanja, u kojem NPO pregovara s najmanje tri ponuđača po svojem izboru te dogovara uvjete ugovora s jednim ili više njih u skladu s prilogom III. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, te Vam dostavljamo potrebne obrasce i upute za dostavu ponude.

Temeljem navedenoga upućen je poziv na dostavljanje ponude izrađene sukladno uvjetima Dokumentacije za nadmetanje najkasnije do 29.02.2016. godine do 10:00 sati na adresu Ilica 242, 10 000 Zagreb.

Objava 24.03.2016.

Poziv na edukaciju o modalitetima osiguranja kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih

U sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" 1. travnja 2016. s početkom u 9 sati u prostoru Učilišta Katedra održat će se treća radionica za djelatnike Učilišta. Radi se o jednodnevnoj edukaciji o modalitetima osiguranja kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih koju će održati vanjska stručnjakinja za osiguranje kvalitete u obrazovanju gđa. Iskra Devčić-Torbica, dugogodišnja djelatnika u području obrazovanja odraslih i strukovnom obrazovanju, te u provedbi projekata.
Cilj radionice je upoznati nastavnike, predavače i voditelje Učilišta Katedra o nužnosti i različitim elementima uspostave elemenata osiguranja kvalitete, posebno o elementima koji se uspostavljaju za vrijeme projekta i koje će nastavnici koristiti u budućnosti.

Objava 04.04.2016.

Održana edukacija o modalitetima osiguranja kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih


U sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" održana je jednodnevna edukacija o modalitetima osiguranja kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih u prostoru Učilišta Katedra.
Radionicu je održala vanjska stručnjakinja za osiguranje kvalitete u obrazovanju gđa. Iskra Devčić-Torbica, dugogodišnja djelatnika u području obrazovanja odraslih i strukovnom obrazovanju, te u provedbi projekata. Radionici su prisustvovali djelatnici Učilišta Katedra u prostoru Učilišta u Zagrebu.
Cilj radionice je bio upoznati nastavnike, predavače i voditelje Učilišta Katedra o nužnosti i različitim elementima uspostave elemenata osiguranja kvalitete, posebno o elementima koji se uspostavljaju za vrijeme projekta i koje će nastavnici koristiti u budućnosti. Projektom je predviđena uspostava novih modaliteta u obrazovanju odraslih koju će provoditi interna radna skupina Učilišta Katedra. Na temelju ponuđenih specifičnih aspekta osiguravanja kvalitete, predloženih „Hrvatskim okvirom za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – Priručnik za samovrednovanje“, projektom će se uvesti 11 novih ili unaprijeđenih aspekata osiguravanja kvalitete:
1. uvesti praksu stalne analize potreba na tržištu rada kroz periodičke konzultacije s ključnim poslodavcima oko relevantnosti programa,
2. izrada alata za prikupljanje povratne informacije (anketa) polaznika koji su netom završili program, ali i onih koji su se zaposlili nakon završetka programa, isto s ciljem provjere potrebe za eventualnim revizijama programa,
3. izrada uputa za predavače u nastavnom procesu, uključujući tehničke aspekte organizacije nastave,
4. revidiranje kućnog reda Učilišta Katedra s pravima i obavezama polaznika,
5. osigurati način davanja anonimne povratne informacije o svim aspektima zadovoljstva polaznika, neovisno o provedbi ankete na kraju programa, planirano kroz uspostavu sandučića na frekventnom mjestu koji omogućuje kontinuirano ubacivanje mogućih pritužbi, pohvala i prijedloga + otvaranjem adekvatne forme za anonimne primjedbe na web stranici,
6. izraditi protokol za mentorstvo i komunikaciju između predavača,
7. kontinuirano prilagođavati metode provjere prema ishodima učenja, uz međusobnu evaluaciju (engl. peer-to-peer reviews) metoda provjere između kolega u sličnom obrazovnom području,
8. uspostava Povjerenstva za kvalitetu,
9. izrada etičkog kodeksa i Priručnika o kvaliteti,
10. izrada evaluacijskih kriterija za procjenu kvalitete nastave te organizacija nenajavljenih posjeta mentora,
11. pilotiranje samovrednovanja prema svim poglavljima 'Hrvatskog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – Priručnik za samovrednovanje' te izrada Izvještaja sa svrhom:
A) prezentacije rezultata samovrednovanja (koje će dati informaciju o trenutnom stanju razvoja sustava osiguravanja kvalitete nakon provedenih prethodnih 10 točaka i biti će podloga za daljnji razvoj budući da se projektom ne razvijaju svi elementi sustava nego samo dio koji je procijenjen najnužnijim i najučinkovitijim u odnosu na trenutno stanje razvoja ustanove);
B) definiranja područja koja jesu/nisu relevantna za obrazovanje odraslih, imajući u vidu da je navedeni priručnik nastao primarno za strukovno obrazovanje. Navedeni output projekta mogao bi biti koristan i kao podloga za razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih (koje ima značajne specifičnosti u odnosu na redovno strukovno obrazovanje za koje je predmetni Priručnik razvijen) te kao svojevrsni vodič za druge ustanove za obrazovanje odraslih koje kreću u uspostavu sustava osiguravanja kvalitete dok još ne postoji regulativa u tom području pripremljena isključivo za obrazovanje odraslih

Objava 07.04.2016.

Izrađen standard zanimanja za „Stručnjaka sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost“


Projektom „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" predviđena je izrada jednog novog standarda zanimanja za „Stručnjaka sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost“ koji će biti korišten za izradu dvije planirane srodne djelomične kvalifikacije, predstavljajući time jednu od dvije obavezne izborne aktivnosti u sklopu ovog projekta, te osiguravajući cjelovitu proceduru izrade standarda kvalifikacije u smislu metodologije predviđene Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO-om).
Prateći predviđenu metodologiju HKO-a, razvoj standarda zanimanja predstavlja prvi korak u razvoju standarda kvalifikacija i novih programa obrazovanja na temelju ishoda učenja. Prema tome je formirana radna skupina za izradu standarda zanimanja sastavljena od relevantnih nastavnika i predavača i predstavnika poslovnog sektora koji su se tijekom projekta upoznali sa standardnim obrascem za izradu standarda zanimanja i predviđenom metodologijom. U prvom dijelu projekta se je stratificirao uzorak poslodavaca među kojima se provelo anketno istraživanje u svrhu prikupljanja uvida u potrebnim kompetencijama unutar zanimanja. Anketa se provodila korištenjem online anketnog sustava razvijenog od strane HZZ-a kako bi se osigurao bolji odaziv poslodavaca.
Kako bi se dodatno potvrdila analiza anketa i dopunili njeni rezultati, 23. ožujka 2016. je održana fokus grupa na kojoj sudjelovali sudionici radne skupine za izradu standarda zanimanja i poslodavci povezani sa zanimanjem „Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost“.
Svi prikupljeni podaci za izradu standarda zanimanja su objedinjeni u obrascu standarda zanimanja sukladno Pravilniku o registru HKO i poslani nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Objava 02.05.2016.


Izrađeno šest standarda djelomičnih kvalifikacija


Projektom „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja" predviđena je izrada šest standarda djelomičnih kvalifikacija sukladno metodologiji HKO-a.
Nakon izrade standarda zanimanja za „Stručnjaka sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost“, prateći metodologiju HKO-a, Učilište Katedra je razvilo šest standarda djelomičnih kvalifikacija baziranih na dostupnim standardima zanimanja za zanimanja:
- Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšavanje energetske učinkovitosti
- Monter solarnih fotonaponskih sustava
- Monter solarnih toplovodnih sustava
- Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
- Monter sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
- Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže
Radna skupina za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija je formirana u sklopu ovog projekta i sastoji se od relevantnih nastavnika i predavača, te predstavnika poslovnog sektora koji su se upoznali sa standardnim obrascem za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija i pratili nužnu metodologiju procesa izrade standarda djelomičnih kvalifikacija što uključuje :
- proučavanje ključnih poslova i aktivnosti te kompetencija i skupina kompetencija iz standarda zanimanja koje treba uključiti u standarde kvalifikacija i na temelju njih razviti skupine ishoda učenja ili iz unaprijed razvijenih „kompetencijskih“ standarda propisanih legislativom, ili razvijenih u prethodnim komplementarnim projektima,
- pisanje naziva i kratkog opisa jedinica ishoda učenja unutar svake kvalifikacije, uzimajući u obzir skupove kompetencija razvijene u standardu zanimanja,
- upoznavanje s jedinicama ishoda učenja na odgovarajućoj razini i s ishodima učenja iskazanima u skladu s principima HKO-a te pridruženim primjerima provjere i vrednovanja te dodjeljivanja kreditnih bodova.
28. travnja 2016. je organizirana fokus grupa s predstavnicima potencijalno zainteresiranih ustanova koje obrazuju u istom obrazovnom području i članovima radne skupine za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija na razini projekta gdje su predstavljeni i prihvaćeni razvijeni standardi djelomičnih kvalifikacija.

Objava 01.06.2016.

Izrađeno šest programa za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja
Projektom „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja", a na temelju izrađenog jednog standarda zanimanja i šest standarda djelomičnih kvalifikacija, izrađeno je šest programa za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja koji su predani na stručno mišljenje nadležnoj Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:
- Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšavanje energetske učinkovitosti
- Monter solarnih fotonaponskih sustava
- Monter solarnih toplovodnih sustava
- Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
- Monter sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
- Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže
Izrada nastavnog programa obrazovanja odraslih provodi se u vrijeme kada još nedostaje dio radnih uputa i procedura vezanih uz korištenje HKO, te dok još nije donesen novi Zakon o obrazovanju odraslih koji bi bio bolje usklađen s HKO-om. U takvim okolnostima, za izradu obrazovnih programa primjenjivalo se s jedne strane metodologija HKO, a s druge strane postupci i kriteriji propisani Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.
Važno je naglasiti da u naravi nema kolizije između ova dva pristupa jer metodologija HKO inzistira na definiranju skupova ishoda učenja inspiriranih standardima zanimanja (ako se radi o zanimanju za tržište rada, što ova svakako jesu), a Pravilnik o standardima i normativima navodi minimalne uvjete za pripremu i pozitivnu verifikaciju programa. Oba se pristupa temelje na ishodima učenja, pri čemu HKO ne propisuje predloške niti kriterije za akreditaciju programa nego samo daje unutar standarda kvalifikacije popis ishoda učenja i njihovih skupova te definira uvjete za provođenje stjecanja i vrednovanja kvalifikacije (materijale i kadrovske) kao i primjere vrednovanja (ispitnih pitanja).
U takvim okolnostima jedino moguće razilaženje između dvaju navedenih pristupa postoji u određivanju opsega kvalifikacije. Naime, Pravilnik o standardima i normativima opseg kvalifikacije određuje u satima pohađanja programa, a pristup HKO ga određuje u kreditnim bodovima (u ovom slučaju ECVET) koji pak definiraju vrijeme potrebno prosječnom polazniku da stekne određene ishode učenja. Zakonom o HKO-u člankom 5 stavkom 5 propisan je da jedan ECVET iznosi 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta, dok je minimalni opseg djelomične kvalifikacije propisan u trajanju od 10 bodova. Ako se promatra laički, čini se da su najmanje djelomične kvalifikacije s prosječnih 200 školskih sati veće od standardnih programa u obrazovanju odraslih, ali to nije tako jer kod primjene kreditnih bodova se ne računa i rad polaznika kod kuće, učenje, dolazak na provjeru znanja i sl.
Imajući sve navedeno u vidu, nastavni program će se razvijati na način da će se skupovi ishoda učenja pripremljeni unutar standarda kvalifikacije ugraditi u nastavni program koji će se onda, primjenjujući andragoški i metodički pristup, definirati „oko“ tako definiranih ishoda učenja.
Posebna će pažnja je bila posvećena provjeri razine ishoda učenja, odnosno pravilnoj korelaciji ispitnih sadržaja unutar programa i primjera ispitnih pitanja unutar standarda kvalifikacije. Na taj način će se u okviru zakonskih mogućnosti u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti metodologija HKO-a kako bi se pripremili programi u obrazovanju odraslih koji će u potpunosti odgovarati zahtjevima propisanim Zakonom o obrazovanju odraslih i Pravilnikom, a imati će sa druge strane dodatne elemente kvalitete kroz:
- ishode učenja nastale na temelju standarda zanimanja i stvarnih potreba društva i gospodarstva,
- inzistiranje na adekvatnoj razini svakog ishoda učenja sukladno deskriptorima unutar Zakona o HKO,
- korištenje primjera vrednovanja iz Standarda kvalifikacije kao referentne točke u definiranju potrebnih izlaznih znanja i vještina u programu obrazovanja odraslih (i završne, odnosno kontinuiranih provjera),
- brigu o adekvatnoj razini opterećenja u ECVET bodovima, respektiranjem rada u nastavi (u ustanovi) i kod kuće.

Objava 01.06.2016.

Poziv za sudjelovanjem u besplatnom pilot programu za nezaposlene osobe


Učilište Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu u suradnji s partnerima Pučko otvoreno učilište Algebra, Končar – elektronika i informatika d.d. i Hrvatska udruga poslodavaca trenutno provodi projekt „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja” u trajanju od 12 mjeseci od 30. studenog 2015. do 29. studenog 2016. u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II” za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Ovim projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području zelenih zanimanja u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih.
Projekt okuplja ustanovu za obrazovanje odraslih, stručnog poslodavca i udrugu poslodavaca, te je kroz njega planirano izraditi jedan standard zanimanja, šest standarda djelomičnih kvalifikacija i šest programa za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja.
Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja Učilišta Katedra te pilotiranjem novih programa za 60 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru zelenih zanimanja postat će konkurentniji na tržištu rada.
Ovim putem Vas obavještavamo o pilotiranju novih programa za nezaposlene polaznike u sklopu ovog projekta. Planirano mjesto održavanja edukacija je Zagreb u prostoru Učilišta Katedra s početkom 20.06.2016. U ponudi su sljedeći programi:
- Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšavanje energetske učinkovitosti
- Monter solarnih fotonaponskih sustava
- Monter solarnih toplovodnih sustava
- Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
- Monter sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
- Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže
Prijaviti se može nezaposlena punoljetna osoba s minimalno završenom srednjom školom koja je prijavljena u evidenciju HZZ-a. Prijave se vrše online putem linka na stranici http://www.algebra.hr/zelim-posao-buducnosti/ do 10. lipnja 2016.
Sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. ukupnog iznosa 29.030.000,00 HRK financira se trenutno 25 projekata, kojima je cilj doprinijeti relevantnosti i kvaliteti obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećala konkurentnost odraslih polaznika na tržištu rada, njihova mobilnost i aktivnija uloga u društvu te kako bi se uspostavio sustav osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih i bolje usklađivanje s lokalnim/regionalnim potrebama.
Više informacija saznajte na www.katedra.hr.

Objava 27.06.2016.

Početak besplatnih pilot programa za nezaposlene osobe

23. lipnja 2016. je održano uvodno predavanje polaznicima pilot programa za nezaposlene osobe u prostoru Učilišta Katedra.
Ranijom promidžbenom kampanjom odabrani su polaznici besplatnih pilot programa u sklopu projekta „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja”, koje provodi Učilište Katedra u suradnji s partnerima Pučko otvoreno učilište Algebra, Končar – elektronika i informatika d.d. i Hrvatska udruga poslodavaca, prvenstveno prema svom nepovoljnom položaju na tržištu rada u svrhu socijalne komponente ove aktivnosti, definirajući pritom minimalne kriterije i nužne početne kvalifikacije za uspješno pohađanje programa obrazovanja. Pilotiranje će se provoditi kroz četiri mjeseca, koliko je predviđeno trajanje izvedbe programa od 160 školskih sati, a čime je obuhvaćeno minimalno 60 polaznika.
Na uvodnom predavanju polaznicima su se obratili ravnateljica Učilišta Katedra Ana Belin, koordinator projekta Ivan Horvat i voditeljica kvalitete i razvoja ljudskih potencijala na Pučkom otvorenom učilištu Algebra Klaudija Šarkanj dajući im informacije o Učilištu, projektu u sklopu kojeg se provode pilot programi i upute o pohađanju programa obrazovanja, kao njihovim obavezama kao polaznika programa.

Objava: 22.11.2016.

Zelena zanimanja – zanimanja budućnosti

Učilište Katedra, za informacijsku i strukovnu izobrazbu poziva sve zainteresirane na završnu konferenciju „Zelena zanimanja – zanimanja budućnosti“. U sklopu konferencije bit će predstavljeni programi izobrazbe i kvalifikacijski okvir za zanimanja usmjerenih na energetsku učinkovitost. Sudionici će imati prilike saznati više o dostupnim programima izobrazbe kroz koje mogu steći tzv. „zeleno uvjerenje“, koje će im omogućiti stjecanje potrebnih kvalifikacija vezanih uz programe energetske učinkovitosti te tako omogućiti da postanu konkurentniji na tržištu rada.
Konferencija će se održati u utorak, 29.11.2016., u 12:00 sati, u dvorani Steve Jobs u prostoru Učilišta, Ilica 242, Zagreb. 
Ovaj projekt zelenih zanimanja je pokrenut na temelju analize Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koja pokazuje nedostatak zelenih zanimanja u RH, a financiran kroz bespovratna sredstva strukturnih i kohezijskog fonda EU. Zanimanja koja su u tom području obuhvaćena novim kvalifikacijskim okvirom, su nužna kako bi Hrvatska dostigla zacrtane EU ciljeve u energetskoj učinkovitosti. „Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitost“, također predlažu promicanje upisa za ova zanimanja, definirajući deficit od 43.700 radnika koje je potrebno osposobiti.
Novi kvalifikacijski okvir zelenih zanimanja obuhvaća:
- Zanimanje Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
- Šest djelomičnih kvalifikacijskih programa za zanimanja:
o Monter solarnih toplovodnih sustava
o Monter fotonaponskih sustava
o Monter sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
o Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšavanje energetske učinkovitosti
o Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
o Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže
- Šest novih nastavnih programa:
o Monter sustava za automatizaciju zgrade uz energetsku učinkovitost
o Monter fotonaponskih sustava
o Monter solarno toplovodnih sustava
o Stručnjak za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost
o Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšanje energetske učinkovitosti
o Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže
- Pilotiranje novih programa obrazovanja za nezaposlene polaznike

Važno je napomenuti da u dijelu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, za ovakva zanimanja sve je više relevantno tržište fotonaponskih sustava, koji posljednjih desetak godina ubrzano rastu te će se prema procjenama Europskog udruženja fotonaponske industrije taj rast i nastaviti. Upravo zbog toga su unutar projekta razvijena dva standarda djelomičnih kvalifikacija u ovom području. Također, temeljem EU regulative i strateških smjernica vezanih uz izgradnju „inteligentne elektrodistribucijske infrastrukture“ (engl. smart grid), sve je veći naglasak na 
priključenje „zelenih“ proizvođača energije u komercijalnu distribucijsku mrežu. A sve je važnija tema stvaranja ušteda energije u privatnim, javnim i poslovnim objektima primjenom „pametne“ automatizacije (engl. smart home).

Zelena zanimanja su zanimanja budućnosti, a ta budućnost je već započela. Pridružite nam se 29.11.2016. u 12:00 sati na završnoj konferenciji i saznajte iz prve ruke sve o novim zanimanjima. Govornici će biti ravnateljica Učilišta Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu Ana Belin, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Algebra Mislav Balković, predstavnik poslovnog sektora i pomoćnik direktora poslovne jedinice ICT sustavi za poslovno područje novi programi u Končaru – elektronika i informatika d.d. Drago Cmuk i direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Jasminka Martinović.

Više informacija o samom projektu je dostupno na stranici Učilišta Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu http://katedra.hr/provedba-hrvatskog-kvalifikacijskog-okvira/.

Objava: 29.11.2016.

Novi programi obrazovanja za zelena zanimanja u energetici polaznicima osiguravaju bolju konkurentnost na tržištu rada

Danas su u sklopu konferencije Zelena zanimanja- zanimanja budućnosti predstavljeni novi programi obrazovanja koji će omogućiti podizanje energetske učinkovitosti i osigurati polaznicima dodatnu konkurentnost na tržištu rada
Danas je u organizaciji Učilišta Katedra, Pučkog otvorenog učilišta Algebra, Hrvatske udruge poslodavaca i Končara – elektronike i informatike d.d. održana završna konferencija pod nazivom „Zelena zanimanja – zanimanja budućnosti“. U sklopu konferencije predstavljeni su novi programi izobrazbe i kvalifikacijski okvir za zanimanja usmjerena na povećanje energetske učinkovitosti. 

Ovaj projekt zelenih zanimanja je pokrenut na temelju analize Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koja pokazuje nedostatak zelenih zanimanja u RH, a financiran kroz bespovratna sredstva strukturnih i kohezijskog fonda EU. Zanimanja koja su u tom području obuhvaćena novim kvalifikacijskim okvirom, su nužna kako bi Hrvatska dostigla zacrtane EU ciljeve u energetskoj učinkovitosti. „Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitost“, također predlažu promicanje upisa za ova zanimanja, definirajući deficit od 43.700 radnika koje je potrebno osposobiti.

„U sklopu ovog projekta uveli smo nove programe obrazovanja, koji sada uključuju tzv. zelena zanimanja. Kao nositelj projekta upustili smo se izmjene kvalifikacijskog okvira upravo vezanih uz spomenuta zelena zanimanja jer se prema analizi koju smo proveli s Ministarstvom graditeljstva pokazalo da baš na tom području veliki prostor za napredak. Cilj je bio osigurati kvalitetu programa obrazovanja, podići stručnost predavača te privući polaznike kojima će ovakvi programi donijeti dodatnu konkurentnost na tržištu rada.“, naglasila je Ana Belin, ravnateljica Učilišta Katedra.

Sudionici konferenciju imali su prilike saznati više o dostupnim programima izobrazbe kroz koje se mogu steći tzv. „zelena uvjerenja“, kojim se potvrđuje stjecanje potrebnih kvalifikacija vezanih uz programe energetske učinkovitosti. Novi kvalifikacijski okvir zelenih zanimanja obuhvatio je:

- Standarda zanimanja za zanimanje Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
- Šest djelomičnih kvalifikacijskih programa za zanimanja:
o Monter solarnih toplovodnih sustava
o Monter fotonaponskih sustava
o Monter sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
o Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšavanje energetske učinkovitosti
o Stručnjak sustava za automatizaciju uz energetsku učinkovitost
o Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže
- Šest novih nastavnih programa:
o Monter sustava za automatizaciju zgrade uz energetsku učinkovitost
o Monter fotonaponskih sustava
o Monter solarno toplovodnih sustava
o Stručnjak za sustav automatizacije zgrade uz energetsku učinkovitost
o Stručnjak za upravljanje sustavima za poboljšanje energetske učinkovitosti
o Stručnjak za pametne elektrodistribucijske mreže
- Pilotiranje novih programa obrazovanja za nezaposlene polaznike

„Vjerujem da će za polaznike ovih programa znanje koje steknu biti korisno na tržištu rada. Energetika sve veći fokus stavlja na obnovljive izvore energije, koji nose značajan rastu ovoj industriji zadnjih godina. Takvi pomaci na tržištu energetike donijeli su i pomake na slici zapošljivosti, i sve veće potražnje za zelenim zanimanjima s fokusom na obnovljive izvore energije. EU strategije sve više idu u tom smjeru, i zasigurno će se to područje nastaviti i dalje razvijati.“, zaključio je Mislav Balković, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Algebra, partner na ovom projektu.

Važno je napomenuti da u dijelu proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, za ovakva zanimanja sve je više relevantno tržište fotonaponskih sustava, koji posljednjih desetak godina ubrzano rastu te će se prema procjenama Europskog udruženja fotonaponske industrije taj rast i nastaviti. Upravo zbog toga su unutar projekta razvijena dva standarda djelomičnih kvalifikacija u ovom području. Također, temeljem EU regulative i strateških smjernica vezanih uz izgradnju „inteligentne elektrodistribucijske infrastrukture“ (engl. smart grid), sve je veći naglasak na priključenje „zelenih“ proizvođača energije u komercijalnu distribucijsku mrežu. A sve je važnija tema stvaranja ušteda energije u privatnim, javnim i poslovnim objektima primjenom „pametne“ automatizacije (engl. smart home). 

„Na tržištu energetike postoji potreba za zelenim zanimanjima, no nažalost nema dovoljno kvalificiranog kadra, stoga je važno uvesti programe kojima će se u što kraćem roku premostiti jaz, koji ćemo vjerujem ovakvim poboljšanjima i novim programima obrazovanja brže omogućiti na tržištu rada.“, istaknuo je Drago Cmuk, predstavnik poslovnog sektora i pomoćnik direktora poslovne jedinice ICT sustavi za poslovno područje novih programa u Končaru – elektronika i informatika d.d. te kao poslodavac zaključio kako energetika treba biti strateški i pametno promišljana te se unaprijed treba predvidjeti gdje se u energetici isplati ulagati. Energetika danas zahtjeva radna mjesta koja posjeduju duboko razumijevanje tehnologije, energetskih mogućnosti te koja barataju podacima. Nadamo se da će ovaj projekt promijeniti tu percepciju jer dolaze mladi ljudi koji će biti obrazovani, i koji posjeduju znanja te koji će dovesti pametne energetske projekte u Hrvatsku.

Više informacija o samom projektu je dostupno na stranici Učilišta Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu http://katedra.hr/provedba-hrvatskog-kvalifikacijskog-okvira/.
Cilj projekta

Učilište Katedra, s projektnim partnerima POU Algebra, KONČAR – elektronika i informatika d.d. i HUP ovim projektom želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u prioritetnom području zelenih zanimanja. Analizom provedenom na poticaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, uočen je velik nedostatak zelenih zanimanja i što hitnija potreba za edukacijom u tom području kako bi se dostigli ciljevi RH u energetskoj učinkovitosti (EnU). „Nacionalne smjernice za kontinuiranu izobrazbu građevinskih radnika u energetskoj učinkovitosti“ također predlažu promicanje upisa za ova zanimanja, definirajući deficit od 43 700 radnika koje je potrebno osposobiti. Projektom će se izraditi 1 standard zanimanja (SZ), 6 standarda djelomičnih kvalifikacija (SK) i 6 programa za obrazovanje odraslih na ishodima učenja, osiguravajući time kvalitetu stečenih kvalifikacija prema potrebama na tržištu rada.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Izraditi standard zanimanja, kvalifikacija i programe na temelju ishoda učenja u području zelenih zanimanja
  • Uspostaviti nove modalitete osiguranja kvalitete na Učilištu Katedra
  • Stručno usavršiti nastavnike, predavače i voditelje ustanove za obrazovanje odraslih za primjenu HKO-o i uspostavu novih modela osiguranja kvalitete
  • Pilotirati program za nezaposlene polaznike
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 


Europska unija

 

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatske udruge poslodavaca.
vrh stranice