Projekti

Hrvatska udruga poslodavaca aktivno je uključena u projekte vezane uz provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO). Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.
Osim standarda kvalifikacije, HKO uvodi i standard zanimanja. To je dokument u kojem su jasno iskazane kompetencije potrebne za određeno zanimanje. Standard kvalifikacije izrađuje se na temelju jasno propisane metodologije i prikupljenih podataka kojima su se utvrdile i analizirale kompetencije potrebne za određeno zanimanje.

Projekti na kojima trenutno sudjeluju pojedini članovi HUP-a i sam HUP kao partner:

Projekt „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije“_nositelj Sveučilište Sjever; partneri Udruga Telecentar, Hrvatska udruga poslodavaca

• Projekt „Usvajanje principa Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u stručnim studijskim programima poduzetništva“_nositelj Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici; partneri Ekonomski fakultet Osijek, Veleučilište VERN, Veleučilište Rijeka, Visoka škola Nikola Šubić Zrinski i Hrvatska udruga poslodavaca

• Projekt “Unapređenje kvalitete studijskih programa ZŠEM-a u okviru HKO-a”_ nositelj Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta; partneri_Tehničko veleučilište Zagreb i Hrvatska udruga poslodavaca.

• Projekt „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u ustanovi za obrazovanje odraslih u području zelenih zanimanja“_nositelj Učilište Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu; partneri Končar – elektronika i informatika, Pučko otvoreno učilište Algebra i Hrvatska udruga poslodavaca

• Projekt „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva“ _nositelj Pučko otvoreno učilište Algebra; partneri Hrvatski informatički zbor, i Hrvatska udruga poslodavaca

vrh stranice