Program rada

Programski prioriteti

Hrvatska udruga poslodavaca ovime želi ojačati primjenu društveno odgovornog poslovanja jer su istraživanja potvrdila da tvrtke koje primjenjuju društveno odgovorno poslovanje su bolje podnijele krizu te su pokazale dugoročnu održivost. Europske politike i njezini strateški dokumenti zahtijevaju jaču pripremu i razumijevanje hrvatske poslovne zajednice o važnosti društveno odgovornog ponašanja pri ulasku na tržište Europske unije. Većina tvrtki nije upoznata s načelima društveno odgovornog ponašanja i stoga im nedostaju znanja za kvalitetno uključivanje društveno odgovornog ponašanja u poslovno upravljanje čime se utječe na razinu konkurentnosti pri ulasku na tržište Europske unije:
  • promovirati i popularizirati osnovna načela Global Compact u javnosti
  • pokrenuti i uspostaviti aktivnu komunikaciju prema javnosti i medijima (web-stranica, e-newsletter, internetske društvene mreže)
  • uspostaviti redovnu komunikaciju između tvrtki članica i omogućiti razmjenu znanja i iskustava između tvrtki unutar Global Compact mreže
  • pokrenuti posebne ciljane edukacijske seminare i radionice za zainteresirane tvrtke izvan Global Compact mreže s ciljem poticanja na pozitivne promjene u poslovanju u skladu s osnovnim Global Compact načelima
  • pozvati i uključiti nove tvrtke u Global Compact mrežu
  • podržati nove tvrtke članice u nastojanju da posluju u skladu s osnovnim Global Compact načelima i lakše pripreme svoja godišnja izvješća
  • osmisliti, pokrenuti i provesti zajedničke dobrotvorne i društveno odgovorne projekte na načelu održivosti
  • upoznati javnost s uspjesima u radu Global Compact mreže, kao i posebnim samostalnim uspjesima pojedinih tvrtki članica
  • imati aktivnu ulogu u Nacionalnoj mreži za društveno odgovornog poslovanja i pružati podršku godišnjoj nagradi Indeks DOP-a
  • preuzeti aktivniju društvenu ulogu kroz promociju osnovnih Global Compact načela i društveno odgovorno poslovanja, ali i javno zauzimanje kritičkih stavova i mišljenja prema eventualnim negativnim trendovima te ukazivanje na moguća poboljšanja i pozitivna rješenja
Članstvo u mreži Global Compacta omogućuje tvrtkama učenje kroz autoevaluaciju pisanjem izvješća o napretku, a dobri primjeri ostalih tvrtki u mreži služe kao motivacija za poboljšanje. Tvrtke koje poštuju načela Global Compacta i posluju društveno odgovorno, imaju osiguranu mnogo bolju sliku u međunarodnom poslovnom okruženju, no još je bitnije da hrvatske tvrtke pravovremeno prepoznaju svoje kvalitete i potencijalne komparativne prednosti te izgrade svoju kompetitivnost prije ulaska na tržište Europske unije.
vrh stranice
vrh stranice