Privatno vs. javno - Futur Z – Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030.

15.11.2017.

Zoran Knežević, predsjednik HUP-Udruge privatnih poliklinika, bolnica, lječilišta i ustanova za zdravstvenu skrb sudjelujući u panelu Futur Z – Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030. naglasio je kako jačanje privatne inicijative donosi boljitak i državi i pacijentima.
Država stvaranjem pozitivne poduzetničke klime, u kojoj su investicije i rast poslovanja dobrodošle, mogu osigurati novo zapošljavanje, spriječiti odlazak zdravstvenih kadrova, osigurati veće prihode za državni proračun a time bolji i kvalitetniji život u našoj zemlji. Pacijenti istovremeno dobivaju mogućnost izbora s obzirom da im nije primarno tko je upisan kao vlasnik pružatelja usluge niti im je bitno čiji je medicinski uređaj na kojem se obavlja pretraga. Pacijentima nije bitno tko je poslodavac medicinskoj sestri koja im dolazi u kuću. U vremenu u kojem živimo pacijenti žele samo kvalitetnu, brzu i efikasnu zdravstvenu uslugu.

vrh stranice