Privatne zdravstvene ustanove i ordinacije okupljene u HUP-u stavljaju na raspolaganje svoje prostore s ciljem rasterećenja javno-zdravstvenog sustava

27.03.2020.

Zagreb, 27.3.2020. – U posebnom dopisu upućenom nadležnim tijelima (Ministarstvo zdravstva, HZZO i HZJZ) pružatelji usluga u zdravstvu okupljeni u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, kao odgovorni dionici društva, ponudili su na raspolaganje svoje stručne i prostorne kapacitete zdravstvenom sustavu RH u svrhu rasterećenja istog još u samom začetku novonastale situacije s pandemijom uzrokovanom koronavirusnom bolesti COVID-19. Naime, činjenica je da je trenutno, uslijed pandemije, javno-zdravstveni sustav RH preopterećen, stoga su pružatelji usluga u zdravstvu okupljeni u HUP-u odlučili omogućiti da se dio zahvata i usluga preusmjeri i na ugovorne ordinacije (obiteljska, dentalna, zdravstvene njege u kući i fizikalne terapije u kući) i privatne ustanove iako one do sada nisu bile ugovorni partneri Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, čime će se osloboditi prostor u javnom zdravstvu za najkritičnije pacijente.

Zasada su se u akciju uključili svi liječnici na razini primarne zdravstvene zaštite neovisno o tome jesu li u mreži javnozdravstvene službe ili ne. Liječnici rade u posebnim tzv. covid ambulantama u kojima su organizirana posebna dežurstva, a isto su napravile sukladno uputi Ministarstva zdravstva i ordinacije dentalne medicine. Ordinacije dentalne medicine svoj rad prilagođavaju Odluci Ministarstva zdravstva od 25.03 sukladno novom naputku u kojem se, radi zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i pacijenata te visokog rizika za prijenos bolesti radi specifičnosti djelatnosti dentalne medicine, dok traje epidemija, privremeno obustavlja redovni rad stomatoloških ordinacija, te obavljaju samo hitne i neodgodive intervencije, uz obavezno osiguranje stalne telefonske dostupnosti izabranih stomatologa prema dosadašnjem rasporedu radnog vremena.

Domovi zdravlja dužni su organizirati djelatnost dentalne medicine i to ordinacijama na pojedinim lokacijama domova zdravlja koje će raditi u dvije smjene i zbrinjavati hitna/neodgodiva stanja. Za vrijeme takvog privremenog rasporeda rada u radu tako organiziranih ordinacija dentalne medicine obavezno sudjeluju svi doktori dentalne medicine u mreži javne zdravstvene službe. Ravnatelji Domova zdravlja dužni su uključiti i obavijestiti ugovorne doktore dentalne koji nisu zaposlenici Domova zdravlja za obavljanje dežurstava u hitnim stomatološkim ordinacijama.

U HUP-u apeliraju da se u ovu akciju uključe svi koji su u mogućnosti pomoći jer time ukazujemo na visok stupanj odgovornosti i društvene angažiranosti naših pružatelja usluga u zdravstvu.

Hrvatska udruga poslodavaca u svom članstvu okuplja između ostalog i liječnike opće obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene njege i fizikalne terapije te privatne poliklinike i specijalne bolnice koje su spremne u ovim izazovnim vremenima za sve nas pružiti dodatnu pomoć i podršku hrvatskom zdravstvenom sustavu.

vrh stranice