Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva

Ulaganje u budućnost

Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Algebra mr.sc. Mislav Balković je 30. studenog 2015. u prostorima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II" iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. za projekt „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva". Ovim projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih.

Projekt okuplja ustanovu za obrazovanje odraslih, stručnu udrugu i udrugu poslodavca, te će se kroz njega izraditi jedan standard zanimanja, sedam standarda djelomičnih kvalifikacija i sedam programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija.
Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja POU Algebre te pilotiranjem novih programa za 98 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru računarstva postat će konkurentniji na tržištu rada.
Korisnik bespovratnih sredstava je Pučko otvoreno učilište Algebra koje projekt provodi u suradnji s partnerima Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski informatički zbor

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.239.029,57 HRK, a od toga je bespovratno 1.070.723,95 HRK. Projekt je započeo je 1. prosinca 2015. i trajat će 12 mjeseci.
Sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. ukupnog iznosa 29.030.000,00 HRK financira se 25 projekata, kojima je cilj doprinijeti relevantnosti i kvaliteti obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećala konkurentnost odraslih polaznika na tržištu rada, njihova mobilnost i aktivnija uloga u društvu te kako bi se uspostavio sustav osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih i bolje usklađivanje s lokalnim/regionalnim potrebama. Više o samoj svečanoj dodjeli ugovora je dostupno na poveznici http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14208&sec=3281.
Provedba javne nabave Usluge provedbe projekta

Pučko otvoreno učilišta Algebra u sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva"provodi javnu nabavu Usluge provedbe projekta, pri čemu primjenjuje postupak izravne dodjele ugovora u skladu s prilogom III. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici zakona o javnoj nabavi do 10.12.2015. u 10 sati.

Nabavom se traži suradnja s konzultantskom tvrtkom koja treba Pučkom otvorenom učilištu Algebra osigurati tehničke usluge provođenja projekta, ponajprije u kontekstu novosti u provedbi Strukturnih fondova, te savjetodavne usluge koje se odnose na postupke javne nabave, zahtjeve za isplatom sredstava, dokazivanja troškova, te pripremu narativnih i financijskih izvještaja.Objava: 02.12.2015.

Održan prvi sastanak članova projektnog tima


1. prosinca 2015. je započeo projekt „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" čiji je Korisnik Pučko otvoreno učilište Algebra, a partneri Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatski informatički zbor. Istog dana je održan početni sastanak članova projektnog tima na kojem su se saznali detalji projekta, te su se prisutni dogovorili oko projektnih aktivnosti i rokova kako bi provedba projekta bila uspješna.


Objava 17.12.2015.

Rezultat javne nabave Usluge provedbe projekta


Pučko otvoreno učilište Algebra je u sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" provelo javnu nabavu Usluge provedbe projekta, pri čemu primjenjuje postupak izravne dodjele ugovora u skladu s prilogom III. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici zakona o javnoj nabavi.

Na javnu nabavu su se javila tri ponuditelja te je Pučko otvoreno učilište Algebra odabralo ponudu usluga konzultantske tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba zbog najpovoljnije ponude.


Objava 14.01.2016.


Sudjelovanje na radionici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za Korisnike projekata HR.3.1.19 Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, faza II

U sklopu provedbe projekata koje sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 13. siječnja 2016. organiziralo radionicu za Korisnike projekata HR.3.1.19 Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih, faza II. Na radionici se je upoznavalo Korisnike s korištenjem Anketa za izradu standarda zanimanja, uputama za izradu standarda zanimanja i za izradu standarda kvalifikacija. Više o samoj radionici dostupno je na poveznici http://www.kvalifikacije.hr/odrzana-radionica-za-korisnike-projekata-hr3119-01.


Objava 28.01.2016.

Održavanje edukacija u sklopu projekta


U sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" u utorak, 02.02.2015. i srijedu, 03.02.2015. će se održati prve dvije radionice u dvorani Aula Magna na adresi Ilica 242 u Zagrebu:
1. Jedna interna polu-dnevna edukacija za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija – radionica će se održati u utorak, 02.02.2015. s početkom u 16 sati.
Cilj:
• Ujednačeno razumijevanje metodologije izrade standarda zanimanja i kvalifikacija uslijed nejednake početne razine poznavanja ovog područja između nastavnika, predavača i voditelja u POU Algebra
• Poseban naglasak na metodologiju anketiranja poslodavaca radi razvoja standarda zanimanja, ali i radi naknadnog praćenja i usavršavanja programa kada su jednom razvijeni

2. Jedna jednodnevna edukacija o izmjenama programa koji su predmet izmjena na temelju novih ishoda učenja iz standarda kvalifikacije – radionica će se održati u srijedu, 03.02.2015. s početkom u 8 sati.
Cilj:
• Ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (od standarda zanimanja preko standarda kvalifikacija do programa)
• Posebni naglasak je na pripremu ispitnih sadržaja u skladu sa skupovima ishoda učenja i primjerima ispitnih pitanja i metode transparentne provedbe ispitivanja znanja imajući u vidu deskriptore razine i sadržaj ishoda učenja u standarda kvalifikacija, odnosno u skupu ishoda učenja
Kako je projektom predviđeno, dio sudionika radionica koji se fizički nalaze u Zagrebu bi trebao sudjelovati na radionici u dvorani, dok drugi dio sudionika koji fizički ne mogu biti u Zagrebu će moći prisustvovati radionici putem online sustava (webinar) dostupnim na linku https://algebra.adobeconnect.com/poualgebra/. Na linku https://helpx.adobe.com/adobe-connect/kb/latest-connect-91-addin.html se nalazi aplikacija koju je potrebno prethodno instalirati na svoje računalo kako bi se moglo pristupiti konferencijskoj učionici. Osobe koje pristupaju predavanjima online trebaju imati zvučnike ili slušalice kako bi mogli pratiti predavanja.


Objava: 10.02.2016.

Održane edukacije u sklopu projekta


U sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" u utorak, 02.02.2015. i srijedu, 03.02.2015. su se održale prve dvije radionice u dvorani Aula Magna na adresi Ilica 242 u Zagrebu:
1. edukacija za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija
- Cilj:
• Ujednačeno razumijevanje metodologije izrade standarda zanimanja i kvalifikacija uslijed nejednake početne razine poznavanja ovog područja između nastavnika, predavača i voditelja u POU Algebra
• Poseban naglasak na metodologiju anketiranja poslodavaca radi razvoja standarda zanimanja, ali i radi naknadnog praćenja i usavršavanja programa kada su jednom razvijeni
2. edukacija o izmjenama programa koji su predmet izmjena na temelju novih ishoda učenja iz standarda kvalifikacije
- Cilj:
• Ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (od standarda zanimanja preko standarda kvalifikacija do programa)
• Posebni naglasak je na pripremu ispitnih sadržaja u skladu sa skupovima ishoda učenja i primjerima ispitnih pitanja i metode transparentne provedbe ispitivanja znanja imajući u vidu deskriptore razine i sadržaj ishoda učenja u standarda kvalifikacija, odnosno u skupu ishoda učenja

Materijali s radionica:
Metodologija izrade standarda kvalifikacija.pdf
Metodologija izrade standarda zanimanja.pdf
Radionica 03-02-2016.pdf


Objava: 18.02.2016.

Provedba nabave predavača za izvedbu pilot programa


U sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" provodi se postupak javne nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, a sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima, verzija 4.1 iz srpnja 2014. godine, koje je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Pravila br. 02 Uvjeti za pripremu i provedbu projekata, Aneksa 01 Postupci javne nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Naziv nabave je „Nabava predavača za izvedbu pilot programa“ za potrebe projekta "Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" – HR.3.1.19-0077, pri čemu primjenjujemo pregovarački postupak bez objavljivanja, u kojem NPO pregovara s najmanje tri ponuđača po svojem izboru te dogovara uvjete ugovora s jednim ili više njih u skladu s prilogom III. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - Postupci javne nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, te Vam dostavljamo potrebne obrasce i upute za dostavu ponude.

Temeljem navedenoga upućen je poziv na dostavljanje ponude izrađene sukladno uvjetima Dokumentacije za nadmetanje najkasnije do 29.02.2016. godine do 14:00 sati na adresu Ilica 242, 10 000 Zagreb.

Objava 22.03.2016.


Poziv na edukaciju o osiguranju kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih


U sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" 31. ožujka 2016. s početkom u 9 sati u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Algebra u Zagrebu održat će se treća radionica za djelatnike Pučkog otvorenog učilišta Algebra. Radi se o jednodnevnoj edukaciji o osiguranju kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih koju će održati vanjski stručnjak za osiguranje kvalitete u obrazovanju gđa. Iskra Devčić-Torbica, dugogodišnja djelatnika u području obrazovanja odraslih i strukovnom obrazovanju, te u provedbi projekata.
Cilj radionice je upoznati nastavnike, predavače i voditelje Pučkog otvorenog učilišta Algebra o nužnosti i različitim elementima uspostave elemenata osiguranja kvalitete.
Kako je projektom predviđeno, dio sudionika radionica koji se fizički nalaze u Zagrebu bi trebao sudjelovati na radionici u dvorani, dok drugi dio sudionika koji fizički ne mogu biti u Zagrebu će moći prisustvovati radionici putem online sustava (webinar) dostupnim na linku https://algebra.adobeconnect.com/poualgebra/. Na linku https://helpx.adobe.com/adobe-connect/kb/latest-connect-91-addin.html se nalazi aplikacija koju je potrebno prethodno instalirati na svoje računalo kako bi se moglo pristupiti konferencijskoj učionici. Osobe koje pristupaju predavanjima online trebaju imati zvučnike ili slušalice kako bi mogli pratiti predavanja.

Objava 01.04.2016.

Održana edukacija o osiguranju kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih


U sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" održana je jednodnevna edukacija o osiguranju kvalitete u ustanovi za obrazovanje odraslih u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Algebra u Zagrebu.
Radionicu je održala vanjska stručnjakinja za osiguranje kvalitete u obrazovanju gđa. Iskra Devčić-Torbica, dugogodišnja djelatnika u području obrazovanja odraslih i strukovnom obrazovanju, te u provedbi projekata. Radionici su prisustvovali djelatnici Pučkog otvorenog učilišta Algebra u prostoru Učilišta u Zagrebu te djelatnici u drugim gradovima putem video linka.
Cilj radionice je bio upoznati nastavnike, predavače i voditelje Pučkog otvorenog učilišta Algebra o nužnosti i različitim elementima uspostave elemenata osiguranja kvalitete. Projektom je predviđena uspostava novih modaliteta u obrazovanju odraslih i unaprjeđenje potpornog računalnog sustava. Na temelju ponuđenih specifičnih aspekta osiguravanja kvalitete, predloženih „Hrvatskim okvirom za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju – Priručnik za samovrednovanje“, projektom će se uvesti 8 novih ili unaprijeđenih aspekata osiguravanja kvalitete, uz unaprjeđenje već postojećeg potpornog računalnog sustava za neke od predloženih procesa:
1. uvesti praksu stalne analize potreba na tržištu rada kroz barem jednogodišnje konzultacije s ključnim poslodavcima oko relevantnosti programa,
2. prikupljanje povratne informacije polaznika koji su netom završili program, ali i onih koji se zaposlili nakon završetka programa, također s ciljem provjere potrebe za revizijom programa, unaprjeđujući postojeći programski sustav ustanove,
3. osigurati način davanja anonimne povratne informacije o svim aspektima zadovoljstva polaznika,
4. osiguranje računalne podrške sustavu mentorstva i komunikaciji između predavača, također kroz unaprjeđenje postojećeg računalnog sustava,
5. kontinuirano prilagođavati metode provjere prema ishodima učenja, uz međusobnu evaluaciju metoda provjere između kolega u sličnom obrazovnom području,
6. računalna podrška koja će omogućavati zbirni prikaz dostignuća za svakog predavača iz različitih izvora kontrole kvalitete (ankete, tajni kupac (eng. mystery shopper), online nadzor nastave od strane mentora i slične postojeće i nove metode),
7. uspostava Povjerenstva za kvalitetu,
8. izrada etičkog kodeksa i Priručnika o kvaliteti.

Objava 12.04.2016.

Izrađen standard zanimanja za „Stručnjaka/inju Internet marketinga“


U sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" predviđena je izrada jednog novog standarda zanimanja za „Stručnjaka/inju Internet marketinga“ koji će biti korišten za izradu planirane kvalifikacije za koju do sada u Republici Hrvatskoj nije bio izrađen standard zanimanja, predstavljajući time jednu od dvije obavezne izborne aktivnosti u sklopu ovog projekta, te osiguravajući cjelovitu proceduru izrade standarda kvalifikacije u smislu metodologije predviđene Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO-om).
Prateći predviđenu metodologiju HKO-a, razvoj standarda zanimanja predstavlja prvi korak u razvoju standarda kvalifikacija i novih programa obrazovanja temeljenih na ishodima učenja. Prema tome je formirana radna skupina za izradu standarda zanimanja sastavljena od relevantnih nastavnika i predavača i predstavnika poslovnog sektora koji su se tijekom projekta upoznali sa standardnim obrascem za izradu standarda zanimanja i predviđenom metodologijom. U prvom dijelu projekta se je stratificirao uzorak poslodavaca među kojima se provelo anketno istraživanje u svrhu prikupljanja uvida u potrebnim kompetencijama unutar zanimanja. Anketa se provodila korištenjem online anketnog sustava razvijenog od strane HZZ-a kako bi se osigurao bolji odaziv poslodavaca.
Kako bi se dodatno potvrdila analiza anketa i dopunili njeni rezultati, 24. ožujka 2016. je održana fokus grupa na kojoj sudjelovali sudionici radne skupine za izradu standarda zanimanja i poslodavci povezani sa zanimanjem „Stručnjak/inja Internet marketinga“.
Svi prikupljeni podaci za izradu standarda zanimanja su objedinjeni u obrascu standarda zanimanja sukladno Pravilniku o registru HKO i poslani nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

Objava 02.05.2016.

Izrađeno sedam standarda djelomičnih kvalifikacija


Projektom „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva" predviđena je izrada sedam standarda djelomičnih kvalifikacija sukladno metodologiji HKO-a.
Nakon izrade standarda zanimanja za „Stručnjaka/inju Internet marketinga“, prateći metodologiju HKO-a, Pučko otvoreno učilište Algebra je razvilo sedam standarda djelomičnih kvalifikacija bazirana na dostupnim standardima zanimanja za zanimanja:
- Programer internet aplikacija – PHP
- Sistemski i mrežni administrator
- Programer mobilnih aplikacija – ANDROID
- Programer mobilnih igara – ANDROID
- Specijalist/ica Internet marketinga
- Web dizajner/ica
- Stručnjak/inja za razvoj korisničkog sučelja za web
Radna skupina za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija je formirana u sklopu ovog projekta i sastoji se od relevantnih nastavnika i predavača, te predstavnika poslovnog sektora koji su se upoznali sa standardnim obrascem za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija i pratili nužnu metodologiju procesa izrade standarda djelomičnih kvalifikacija što uključuje :
- proučavanje ključnih poslova i aktivnosti te kompetencija i skupina kompetencija iz standarda zanimanja koje treba uključiti u standarde kvalifikacija i na temelju njih razviti skupine ishoda učenja,
- pisanje naziva i kratkog opisa jedinica ishoda učenja unutar svake kvalifikacije, uzimajući u obzir skupove kompetencija razvijene u standardu zanimanja,
- upoznavanje s jedinicama ishoda učenja na odgovarajućoj razini i s ishodima učenja iskazanima u skladu s principima HKO-a te pridruženim primjerima provjere i vrednovanja te dodjeljivanja kreditnih bodova.
29. travnja 2016. je organizirana fokus grupa s predstavnicima potencijalno zainteresiranih ustanova koje obrazuju u istom obrazovnom području i članovima radne skupine za izradu standarda djelomičnih kvalifikacija na razini projekta gdje su predstavljeni razvijeni standardi djelomičnih kvalifikacija.

Objava 01.06.2016.

Unaprjeđeno sedam programa za obrazovanje odraslih u području računarstva


Projektom „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva", a na temelju izrađenog jednog standarda zanimanja i sedam standarda djelomičnih kvalifikacija, unaprjeđeno je sedam programa za obrazovanje odraslih u području računarstva koji su predani na stručno mišljenje nadležnoj Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih:
- Programer internet aplikacija – PHP
- Sistemski i mrežni administrator
- Programer mobilnih aplikacija – ANDROID
- Programer mobilnih igara – ANDROID
- Specijalist/ica Internet marketinga
- Web dizajner/ica
- Stručnjak/inja za razvoj korisničkog sučelja za web
Izrada nastavnog programa obrazovanja odraslih provodi se u vrijeme kada još nedostaje dio radnih uputa i procedura vezanih uz korištenje HKO, te dok još nije donesen novi Zakon o obrazovanju odraslih koji bi bio bolje usklađen s HKO-om. U takvim okolnostima, za izradu obrazovnih programa primjenjivalo se s jedne strane metodologija HKO, a s druge strane postupci i kriteriji propisani Pravilnikom o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.
Važno je naglasiti da u naravi nema kolizije između ova dva pristupa jer metodologija HKO inzistira na definiranju skupova ishoda učenja inspiriranih standardima zanimanja (ako se radi o zanimanju za tržište rada, što ova svakako jesu), a Pravilnik o standardima i normativima navodi minimalne uvjete za pripremu i pozitivnu verifikaciju programa. Oba se pristupa temelje na ishodima učenja, pri čemu HKO ne propisuje predloške niti kriterije za akreditaciju programa nego samo daje unutar standarda kvalifikacije popis ishoda učenja i njihovih skupova te definira uvjete za provođenje stjecanja i vrednovanja kvalifikacije (materijale i kadrovske) kao i primjere vrednovanja (ispitnih pitanja).
U takvim okolnostima jedino moguće razilaženje između dvaju navedenih pristupa postoji u određivanju opsega kvalifikacije. Naime, Pravilnik o standardima i normativima opseg kvalifikacije određuje u satima pohađanja programa, a pristup HKO ga određuje u kreditnim bodovima (u ovom slučaju ECVET) koji pak definiraju vrijeme potrebno prosječnom polazniku da stekne određene ishode učenja. Zakonom o HKO-u člankom 5 stavkom 5 propisan je da jedan ECVET iznosi 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta, dok je minimalni opseg djelomične kvalifikacije propisan u trajanju od 10 bodova. Ako se promatra laički, čini se da su najmanje djelomične kvalifikacije s prosječnih 200 školskih sati veće od standardnih programa u obrazovanju odraslih, ali to nije tako jer kod primjene kreditnih bodova se ne računa i rad polaznika kod kuće, učenje, dolazak na provjeru znanja i sl.
Imajući sve navedeno u vidu, nastavni program će se razvijati na način da će se skupovi ishoda učenja pripremljeni unutar standarda kvalifikacije ugraditi u nastavni program koji će se onda, primjenjujući andragoški i metodički pristup, definirati „oko“ tako definiranih ishoda učenja.
Posebna će pažnja je bila posvećena provjeri razine ishoda učenja, odnosno pravilnoj korelaciji ispitnih sadržaja unutar programa i primjera ispitnih pitanja unutar standarda kvalifikacije. Na taj način će se u okviru zakonskih mogućnosti u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti metodologija HKO-a kako bi se pripremili programi u obrazovanju odraslih koji će u potpunosti odgovarati zahtjevima propisanim Zakonom o obrazovanju odraslih i Pravilnikom, a imati će sa druge strane dodatne elemente kvalitete kroz:
- ishode učenja nastale na temelju standarda zanimanja i stvarnih potreba društva i gospodarstva,
- inzistiranje na adekvatnoj razini svakog ishoda učenja sukladno deskriptorima unutar Zakona o HKO,
- korištenje primjera vrednovanja iz Standarda kvalifikacije kao referentne točke u definiranju potrebnih izlaznih znanja i vještina u programu obrazovanja odraslih (i završne, odnosno kontinuiranih provjera),
- brigu o adekvatnoj razini opterećenja u ECVET bodovima, respektiranjem rada u nastavi (u ustanovi) i kod kuće.

Objava 01.06.2016.

Poziv za sudjelovanjem u besplatnom pilot programu za nezaposlene osobe


Pučko otvoreno učilište Algebra u suradnji s partnerima Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski informatički zbor trenutno provodi projekt „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva” u trajanju od 12 mjeseci od 30. studenog 2015. do 29. studenog 2016. u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II” za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. Ovim projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih.
Projekt okuplja ustanovu za obrazovanje odraslih, stručnu udrugu i udrugu poslodavca, te je kroz njega planirano izraditi jedan standard zanimanja, sedam standarda djelomičnih kvalifikacija i sedam programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija.
Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja POU Algebre te pilotiranjem novih programa za 98 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru računarstva postat će konkurentniji na tržištu rada.
Ovim putem Vas obavještavamo o pilotiranju novih programa za nezaposlene polaznike u sklopu ovog projekta. Planirano mjesto održavanja edukacija je Zagreb, u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Algebra s početkom 20.06.2016. U ponudi su sljedeći programi:
- Programer internet aplikacija – PHP
- Sistemski i mrežni administrator
- Programer mobilnih aplikacija – ANDROID
- Programer mobilnih igara – ANDROID
- Specijalist/ica Internet marketinga
- Web dizajner/ica
- Stručnjak/inja za razvoj korisničkog sučelja za web
Prijaviti se može nezaposlena punoljetna osoba s minimalno završenom srednjom školom koja je prijavljena u evidenciju HZZ-a. Prijave se vrše online putem linka na stranici http://www.algebra.hr/zelim-posao-buducnosti/ do 10. lipnja 2016.
Sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. ukupnog iznosa 29.030.000,00 HRK financira se trenutno 25 projekata, kojima je cilj doprinijeti relevantnosti i kvaliteti obrazovne ponude ustanova za obrazovanje odraslih kako bi se povećala konkurentnost odraslih polaznika na tržištu rada, njihova mobilnost i aktivnija uloga u društvu te kako bi se uspostavio sustav osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih i bolje usklađivanje s lokalnim/regionalnim potrebama.
Više informacija saznajte na www.algebra.hr.


Objava 27.06.2016.

Početak besplatnih pilot programa za nezaposlene osobe


23. lipnja 2016. je održano uvodno predavanje polaznicima pilot programa za nezaposlene osobe u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Algebra u Zagrebu.
Ranijom promidžbenom kampanjom odabrani su polaznici besplatnih pilot programa u sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva”, koje provodi Pučko otvoreno učilište Algebra u suradnji s partnerima Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski informatički zbor, prvenstveno prema svom nepovoljnom položaju na tržištu rada u svrhu socijalne komponente ove aktivnosti, definirajući pritom minimalne kriterije i nužne početne kvalifikacije za uspješno pohađanje programa obrazovanja. Pilotiranje će se provoditi kroz tri mjeseca, koliko je predviđeno trajanje izvedbe programa od 160 školskih sati, a čime je obuhvaćeno minimalno 98 polaznika.
Na uvodnom predavanju polaznicima su se obratili član Upravnog vijeća Algebre Tomislav Dominković, koordinatorica projekta Josipa Relota Kezerić i voditeljica kvalitete i razvoja ljudskih potencijala na Pučkom otvorenom učilištu Algebra Klaudija Šarkanj dajući im informacije o Učilištu, projektu u sklopu kojeg se provode pilot programi i upute o pohađanju programa obrazovanja, kao njihovim obavezama kao polaznika programa.

Objava: 29.11.2016.

Nova digitalna zanimanja – za konkurentniju budućnost

Kontinuirana i rastuća potreba za ICT profesijama na tržištu rada, kako u Hrvatskoj, tako i u čitavoj EU, naglasila je potrebu dodatnog povećanja upisnih kvota na ICT povezanim studijima, ali i potrebu za usavršavanje postojećih studijskih programa u RH.

Rastuća potražnja ljudskih resursa u ovom sektoru može se dodatno potvrditi podacima iz analize inicirane od strane Europske komisije, gdje najnovije procjene sugeriraju nedostatak od čak 756.000 ICT stručnjaka u EU do kraja 2020. godine. Osim toga, računarstvo kao horizontalni sektor, postaje sve važnija poluga provedbe nacionalnog fokusa na poticanje vrijednosti inovativnosti, vidljivih u Strategiji poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. Izgradnja ljudskih kapaciteta u području računarstva, dodatno je naglašena i kroz činjenicu da ovaj sektor predstavlja jedno od obrazovnih područja obilježeno kontinuiranom potrebom rasta i razvoja, čime stalna povezanost s promjenama na tržištu rada postaje imperativ, značajno više nego kod nekih drugih sektora koji su tek u manjoj mjeri vezani uz rapidni razvoj tehnologije.
U svrhu predstavljanja novih i poboljšanih studijskih programa, koji su projektom „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva“, više približeni potrebama tržišta rada, pozivamo vas na završnu konferenciju projekta, čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište Algebra.
Konferencija će se održati u utorak, 29.11.2016., s početkom u 10:00 sati, u dvorani Steve Jobs u prostoru Učilišta, Ilica 242, Zagreb.

Svrha konferencije je predstavljanje novih i poboljšanih digitalnih studijskih programa koji su financirani iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda Europske unije u sklopu programa 2007.-2013. Partneri projekta su Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski informatički zbor, a projekt je imao za cilj osigurati bolju kvalitetu programa.
Programi koji su u sklopu projekta razvijeni ili poboljšani uključuju:
- Jedan standard zanimanja za zanimanje Stručnjak za Internet marketing
- Sedam standarda djelomičnih kvalifikacija za zanimanja:
o Programer mobilnih aplikacija
o Programer mobilnih igara
o Sistemski i mrežni administrator - specijalist
o Specijalist za internet marketing 
o Stručnjak za razvoj korisničkog sučelja za web 
o Web dizajner 
o Web programer PHP aplikacija
- Izrada dva nova nastavna programa:
o Poslovi razvoja korisničkog sučelja za web
o Programer mobilnih igara
- Unapređenje pet postojećih programa za obrazovanje odraslih u području računarstva:
o Programer mobilnih aplikacija – Android
o Sistemski i mrežni administrator – specijalist
o Specijalist za internet marketing
o Web dizajner
o Web programer PHP aplikacija
- Pilotiranje novih programa obrazovanja za nezaposlene polaznike, uz promociju cjeloživotnog učenja i podršku (samo)zapošljavanju

Pridružite nam se 29. studenog 2016., u 10:00 sati, na završnoj konferenciji i saznajte iz prve ruke sve o novim zanimanjima. Govornici će biti ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Algebra, Mislav Balković, koordinatorica projekta Josipa Relota Kezerić i direktorica Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti Jasminka Martinović. Budući da je Algebra nacionalni koordinator EU aktivnosti promocije digitalnih vještina e-skills for jobs u Hrvatskoj, drugi dio završne konferencije će se bazirati na paneuropskoj inicijativi promocije karijera u digitalnim tehnologijama i računarstvu, a kao govornici gostovat će stručnjaci relevantni za pitanja digitalnog marketinga, ali i monetizacije Interneta, Zrinka Makovac i Hrvoje Balen.

Završna konferencija će se moći pratiti i online na Facebook stranici Otvorenog učilišta Algebra https://www.facebook.com/algebra.hr/

Više informacija o samom projektu je dostupno na stranici Pučkog otvorenog učilišta Algebra http://www.algebra.hr/primjena-hrvatskog-kvalifikacijskog-okvira/.


Objava: 29.11.2016.

Održana završna konferencija u sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva“

U prostoru Pučkog otvorenog učilišta Algebra održana je 29. studenog 2016. završna konferencija u sklopu projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO-a) u ustanovi za obrazovanje odraslih u području računarstva“, koji je sufinanciran iz strukturnih fondova i kohezijskog fonda Europske unije u sklopu programa 2007.-2013. Partneri projekta su Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski informatički zbor, a projekt je imao za cilj osigurati bolju kvalitetu programa.

Konferenciju je otvorila koordinatorica projekta Josipa Relota Kezerić koja je prezentirala ciljeve i rezultate projekta koji je trajao godinu dana. Svrha projekta je uređenje sustava djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih, a glavni ciljevi projekta su bili izrada jednog standarda zanimanja, sedam standarda djelomičnih kvalifikacija i sedam programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija. Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja POU Algebre te pilotiranjem novih programa za nezaposlene polaznika, polaznici u sektoru računarstva postat će konkurentniji na tržištu rada.

Mislav Balković, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Algebra, naglasio je kako sektor računarstva predstavlja rastući sektoru u smislu ostvarenih prihoda i mogućnosti broja novozaposlenih. Područje „računarstvo i informacijske tehnologije“ predstavlja jedan od rijetkih sektora za koju „Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja“ za 2015. godinu, koje priprema Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), predlažu povećanje upisnih kvota na visokoškolskoj razini, ali s jasnim implikacijama i na obrazovanje odraslih. Rastuća potražnja ljudskih resursa u ovom sektoru može se dodatno potvrditi podacima na temelju istraživanja eSkills for Jobs 2014. i 2015., iniciranog od Europske komisije, gdje najnovije analitičke procjene sugeriraju nedostatak od čak 900.000 ICT stručnjaka u EU do kraja 2020. godine. Računarstvo kao horizontalni sektor, postaje tako i poluga provedbe nacionalnog fokusa na poticanje vrijednosti inovativnosti, vidljivih u Strategiji poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. Izgradnja ljudskih kapaciteta u području računarstva dodatno je naglašena i kroz činjenicu da ovaj sektor predstavlja jedno od obrazovnih područja obilježeno kontinuiranom potrebom rasta i razvoja, čime stalna povezanost s promjenama na tržištu rada postaje imperativ, značajno više nego kod nekih drugih sektora koji su tek u manjoj mjeri vezani uz rapidni razvoj tehnologije.

U sklopu konferencije prisutnima se je obratila i Zrinka Makovac, direktorica Zrika d.o.o. i stručnjakinja je za PR i marketinško komuniciranje, koja je govorila o inicijativi eSkills for Jobs, budući je Algebra nacionalni koordinator ove EU aktivnosti u Hrvatskoj.
Na zadnjem dijelu konferencije podijeljena su uvjerenja polaznicima koji su uspješno završili obrazovanje tijekom provedbe pilot projektnih obrazovnih grupa.

Konferencija se mogla pratiti uživo putem Facebook stranice Otvorenog učilišta Algebra, a tijekom konferencije je Hrvoje Balen, član Hrvatske udruge poslodavaca, prezentirao teme završne konferencije na radiu Yammat.

Cilj projekta

Projektom se želi urediti sustav djelomičnih kvalifikacija u području računarstva i informacijskih tehnologija u obrazovanju odraslih, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14) i Zakona te pravilnika u obrazovanju odraslih. Izradit će se 1 standard zanimanja, 7 standarda djelomičnih kvalifikacija i 7 programa za obrazovanje odraslih u području računarstva i informacijskih tehnologija. Uspostavom novih modaliteta osiguravanja kvalitete, stručnim usavršavanjem predavača i voditelja POU Algebre te pilotiranjem novih programa za 98 nezaposlenih polaznika, polaznici u sektoru računarstva postat će konkurentniji na tržištu rada.

Specifični ciljevi projekta su:

  • izrada standard zanimanja, kvalifikacija i unaprijediti programe na temelju ishoda učenja u području računarstva
  • Uspostaviti novi modalitete osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih i unaprijediti potporni računalni sustav
  • Stručno usavršiti nastavnike, predavače i voditelje ustanove za obrazovanje odraslih za primjenu HKO-o i uspostavu novih modela osiguranja kvalitete
  • Pilotirati program za nezaposlene polaznike

Program je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 


Europska unija

 Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Hrvatske udruge poslodavaca.
vrh stranice