Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2020

14.07.2020.

Europska komisija (10.srpnja 2020.) je objavila Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2020., usporedni pregled učinkovitosti, kvalitete i neovisnosti pravosudnih sustava svih država članica EU-a. Ovogodišnji Pregled stanja pokazuje daljnja poboljšanja učinkovitosti pravosudnih sustava u znatnom broju država članica. S druge strane, prema rezultatima danas objavljenog istraživanja Eurobarometra, građani u nekoliko država članica sve manje percipiraju pravosuđe kao neovisno.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u provjeren je alat za analizu trendova u pravosudnim sustavima Unije. Ohrabrujuće je što pravosudni sustavi u mnogim državama članicama bolje funkcioniraju i Europljani imaju djelotvoran pristup pravdi. No, zabrinjava me to što se u nekim zemljama pravosuđe sve manje doživljava kao neovisno, za što se jednim od glavnih razloga smatraju politički pritisci.

 

Glavni rezultati Pregleda stanja za 2020.

  • Pozitivni trendovi u učinkovitosti pravosudnih sustava: U većini država članica za koje je u okviru europskog semestra utvrđeno da se suočavaju s posebnim poteškoćama od 2012. se zamjećuju pozitivni pomaci. Trajanje prvostupanjskih postupaka u gotovo svim se tim državama članicama skratilo ili je barem ostalo nepromijenjeno. Gotovo sve države članice izvijestile su o visokoj stopi rješavanja predmeta (više od 97 %), što znači da sudovi općenito mogu držati korak s predmetima koji se pred njima pokreću te napredovati u zaključivanju neriješenih predmeta. U Pregledu stanja razmatra se i učinkovitost u određenim područjima prava EU-a, koja su odabrana zbog važnosti za jedinstveno tržište i poslovno okruženje. Ta su područja, među ostalim, pravo o zaštiti potrošača, u kojem se u sedam država članica predmeti rješavaju u manje od tri mjeseca, te pranje novca, za koje trajanje prvostupanjskih sudskih postupaka varira od prosječno godinu dana u polovini država članica pa do dvije godine u nekoliko država članica koje se suočavaju s poteškoćama u području kaznenog progona zbog pranja novca.
  • Percepcija neovisnosti pravosuđa pogoršala se u odnosu na 2019.: Prema rezultatima danas objavljenog istraživanja Eurobarometra u dvije trećine država članica percepcija neovisnosti pravosuđa među građanima se poboljšala od 2016. Međutim, u usporedbi s prošlom godinom, ta je percepcija lošija u otprilike 40 % svih država članica i otprilike polovini država članica koje se suočavaju s posebnim poteškoćama. Kao razlog percepcije manjkave neovisnosti sudova i sudaca najčešće se navodi pritisak vlade i političara, a zatim pritisak gospodarskih ili drugih posebnih interesa.
  • Poboljšanja u pogledu pristupačnosti i rodne ravnopravnosti: Gotovo sve države članice omogućuju internetski pristup nekim informacijama o svojem pravosudnom sustavu, a većina ih pruža informacije i za osobe s oštećenjem vida ili sluha te osobe koje nisu izvorni govornici. Države članice počinju uvoditi sustave za strojno čitljive presude, uz varijacije među državama članicama u pogledu stupnja razvoja tih sustava. Presude u tom formatu pristupačnije su korisnicima i dostupnije široj javnosti. Gotovo sve države članice imaju barem neka pojednostavnjenja za djecu, na primjer mjere za saslušanja prilagođena djeci. Međutim, manje od polovine država članica ima internetske stranice s informacijama o pravosudnom sustavu prilagođene djeci. Konačno, iako je među sucima na vrhovnim sudovima većine država članica i dalje manje od 50 % žena, od 2010. u većini država članica taj broj raste.

 

Daljnje mjere

Kako je najavljeno u političkim smjernicama predsjednice von der Leyen, Komisija novim europskim mehanizmom vladavine prava produbljuje praćenje stanja vladavine prava u svim državama članicama. Pregled stanja u području pravosuđa za 2020. uzet će se u obzir u prvom godišnjem izvješću Komisije o vladavini prava, koje bi trebalo biti objavljeno kasnije ove godine.

 

Kontekst

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u, pokrenut 2013., jedan je od instrumenata za vladavinu prava u EU-u koji Komisija koristi za praćenje pravosudnih reformi u državama članicama. U Pregledu stanja procjenjuju se neovisnost, kvaliteta i učinkovitost nacionalnih pravosudnih sustava. On uključuje i ažurirane pokazatelje o disciplinskim postupcima protiv sudaca i imenovanju članova sudbenih vijeća.

Ovogodišnji Pregled stanja prvi put uključuje konsolidirani pregled mjera za pravosuđe prilagođeno djeci te informacije o sudskim i pravnim troškovima.

Pregledom stanja ne promiče se ni jedna određena vrsta pravosudnog sustava i prema svim se državama članicama postupa jednako. Budući da je Pregledom stanja za 2020. obuhvaćeno razdoblje od 2012. do 2019., u njemu se ne odražavaju posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19.

 

Više informacija dostupno je na poveznicama:

Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u

Sažetak Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u za 2020.: Informativni članak

Grafikoni s komentarima i potpunim podacima

Pitanja i odgovori

Istraživanje Eurobarometra o „percepciji neovisnosti nacionalnih pravosudnih sustava u EU-u u javnosti”

Istraživanje Eurobarometra o „percepciji neovisnosti nacionalnih pravosudnih sustava u EU-u među poduzećima”

Komunikacija „Jačanje vladavine prava u Uniji”

Informativni članak o instrumentima za vladavinu prava u EU-u

Internetske stranice Pregleda stanja u području pravosuđa u EU-u
vrh stranice