Potpisan novi kolektivni ugovor u graditeljstvu: plaće rastu u dva navrata, do čak 21 posto

20.07.2023.

Pregovarački timovi Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH), na čelu s Jasenkom Vukšić, i HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva, predvođenog predsjednikom Mirkom Habijancem, uspješno su okončali kolektivne pregovore i u Križevcima u četvrtak potpisali Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune (KUG). Važeći Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen je 2015. godine, a prethodne izmjene i dopune (četvrte i pete) ugovorene su 2022. godine.

Snažnu podršku poslodavcima i radnicima u graditeljstvu iskazali su Tonči Glavinić, ravnatelj Uprave za provedbu obnove od potresa, u ime Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Dražen Opalić, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu, u ime Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Socijalni partneri u građevinskom sektoru, HUP-UPG i SGH, uspješan sektorski socijalni dijalog razvijaju gotovo tri desetljeća i kontinuirano na granskoj razini pregovaraju, sklapaju te noviraju granske kolektivne ugovore od 1996. godine. Primjenu Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i njegovih izmjena i dopuna, radi ostvarenja interesa poslodavaca i radnika, ministar nadležan za rad od 2001. godine redovito proširuje na čitav sektor građevinarstva, što socijalni partneri očekuju i za njegove šeste izmjene i dopune.

U odnosu na postojeći kolektivni ugovor, šestim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo ugovorena su povećanja:

 •   bruto osnovne  plaće

-          koje, ovisno o grupi poslova, od 1. rujna  2023. za prvih deset grupa poslova rastu između 5 i 15 %

-          dodatno se od 1. ožujka 2024. na osnovnu plaću svake grupe poslova, važeću od 1. rujna 2023., dodaje iznos od po 40 eura

-          plaće XI. grupe (direktori) nisu mijenjane 

-          u usporedbi s važećom tarifom, ukupno ugovoreni rast osnovnih plaća u 2023. i 2024. godini se kreće od 7 do 21 %, pri čemu su veći postoci povećanja ugovoreni za građevinske radnike I. do IV.  grupe

 • dodatak za rad nedjeljom na 50% (sukladno Zakonu o radu)
 • godišnji odmor - za svake 3 godine radnog staža - 1 dan, ukupno trajanje od 5 tjedana produženo za 2 dana
 • prigodne nagrade  - regres 300 eura i božićnica 100 eura
 • materijalni troškovi - povećani  minimalni iznosi naknada:

  -          dnevnice za rad na terenu 
  -          odvojeni život
  -          troškovi putovanja na posao i s posla – za korištenje osobnog vozila
  -          prehrana 
  -          nagrade učenicima na praksi
  -          solidarne potpore za dugotrajno bolovanje
  -          otpremnina za umirovljenje
 • osim novčanih povećanja, ugovorena je i ovlast SGH za praćenje primjene KUG-a i pravo na traženje podataka vezanih za osnovne plaće od svih poslodavaca na koje se KUG primjenjuje te pravo radnika na pisano informiranje o sklapanju kolektivnog ugovora sukladno zakonu
 • primjena KUG-a obavezna je i za agencijske radnike kad su ustupljeni poslodavcima u građevinarstvu.

Treći je to put u ovim kriznim vremenima, od početka pandemije i ratnih operacija u Ukrajini te rasta cijena građevinskih materijala, da, u cilju održivog razvoja domaćeg građevinskog sektora i zadržavanja radnika, građevinari podižu plaće i druga materijalna prava radnika.

„U ovim okolnostima nedostatka radnika, posebno domaćih radnika u građevinskom sektoru,  kao predstavnici radnika imamo malo bolju poziciju u pregovorima, intenzivnije se pregovara i u vremenskom pogledu i u pogledu opsega i visine prava. No, kao i uvijek, uspješni pregovori znače postizanje kompromisnih rješenja. Važno je istaći da su HUP-UPG i SGH odgovorni socijalni partneri koji su ponovno postigli konsenzus o najvažnijim pitanjima, a to je povećanje cijena rada, odnosno bruto plaća, kao i nekih materijalnih i drugih prava važnih za radnike u sektoru. Pomaknuli smo zajednička stajališta vezana za poziciju i ulogu sindikata u praćenju primjene KUG-a, što je dobra osnova za daljnje pregovore sa Vladom o efikasnijem inspekcijskom nadzoru, ali i dodjeli javnih ovlasti sindikata u području praćenja primjene Kolektivnog ugovora", rekla je Jasenka Vukšić, predsjednica SGH.

”Ovim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ponovno potvrđujemo odličan dijalog s predstavnicima radnika, a sve s ciljem osiguranja što konkurentnijih radnih uvjeta pa onda i potencijalnog povratka domaćih radnika iz inozemstva. Ključno je nastaviti u tom smjeru, no nužna je aktivnija uloga institucija kroz osiguranje primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u čitavom sektoru s ciljem sprječavanja nelojalne konkurencije i rada na crno, ali i usklađivanja nužnih uvjeta i cijena u procesima javnih nabava. Pri tome veliku važnost ima učinkovita kontrola primjene kolektivnog ugovora od strane Državnog inspektorata. Ovim ugovorom smo otvorili mogućnost za davanje ovlasti Sindikatu da prati primjenu Kolektivnog ugovora, s ciljem da Potvrda sindikata o poštivanju isplate plaća po kolektivnom ugovoru bude dokaz da nema razloga za isključenje ponuditelja u postupcima javne nabave. Uz kontinuirano povećanje plaća, građevinski sektor je u proteklim godinama bio prisiljen amortizirati značajan dio povećanja troškova građevinskih materijala i proizvoda, što nas je financijski iscrpilo i ugrozilo u odnosu na nelojalnu konkurenciju iz drugih zemalja koja agresivno nadire na hrvatsko građevinsko tržište. Zbog toga se kao sektor moramo izboriti da se u dokumentacijama o nabavi propisuje primjena Posebnih uzanci o građenju, kojima se uređuje i jedinična i ukupna cijena te rizik izvođača u slučaju povećanja troškova građenja od 2 odnosno 3 %. Od velikog značaja je reforma strukovnog školstva i njegovo povezivanje s gospodarstvom, pri čemu je nužno kurikulume osuvremeniti prema potrebama  graditeljstva. Nužno je budućim izmjenama Zakona o javnoj nabavi propisati da kriterij isplate plaća ugovorenih Kolektivnim ugovorom za graditeljstvo bude obvezni kriterij za ocjenu sposobnosti ponuditelja. Traženim regulatornim promjenama želimo nastaviti proces stvaranja sigurnijih i stabilnijih uvjeta poslovanja i zapošljavanja”, izjavio je Mirko Habijanec, predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva.  

Socijalni partneri kontinuirano se zalažu za održiv razvoj domaćeg građevinskog sektora. Upozoravaju da je nužno ujednačavanje uvjeta privređivanja, suzbijanje nelojalne konkurencije i rada na crno putem žurnog proširenja primjene šestih izmjena i dopuna KUG-a na sve poslodavce i radnike u građevinskom sektoru i provođenja učinkovitog institucionalnog nadzora isplate ugovorenih plaća propisanog Zakonom o minimalnoj plaći za sve poslodavce, domaće i strane. Dodatno, zajednički apeliraju na rješavanje aktualnih problema u sektoru od strane izvršne i zakonodavne vlasti, prioritetno priznavanje i isplata razlika u cijeni građevinskih radova nastalih na projektima javne nabave na ime rasta cijena građevinskog materijala, rasta troška rada te ostalih troškova unatrag tri godine. Naglasili su da je nužno u Zakon o javnoj nabavi uvesti kriterij isplate plaća ugovorenih KUG-om kao obvezni kriterij za ocjenu sposobnosti ponuditelja u postupcima javne nabave te osigurati uvjete za daljnje poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i motiviranje radnika, posebice mladih, na odabir građevinskih zanimanja i ostanak u hrvatskom građevinskom sektoru.

 

 

vrh stranice