Pojašnjenje odredbi zadnjih izmjena i dopuna kolektivnog ugovora za graditeljstvo

11.11.2022.

Kolektivnim ugovorom za graditeljstvo (KUG) socijalni partneri, HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH), već 25 godina uređuju industrijske odnose u građevinskom sektoru, a od 2001. godine njegova primjena je redovito proširena na sve poslodavce i radnike u sektoru.

Kako su se u javnosti pojavile određene dvojbe oko utjecaja dijela njegovih odredbi na male i mikro poduzetnike u Republici Hrvatskoj, Hrvatska udruga poslodavaca šalje dodatno pojašnjenje zainteresiranoj javnosti, temeljeno na važećim propisima, KUG te dodatnom tumačenju ovlaštenog Povjerenstva za tumačenje KUG.

Cilj Kolektivnog ugovora nije vlasnike mikro i malih tvrtki, sa 2-3 zaposlenih, dovesti u nepovoljnu situaciju, već je cilj uspostava lojalne konkurencije, ujednačenje uvjeta poslovanja za sve poduzetnike, rast plaća i zaštita prava svih radnika u djelatnosti graditeljstva.

Hrvatski građevinski sektor čine mikro, mala, srednja i velika poduzeća te obrtnici, kako je to slučaj i u drugim gospodarskim sektorima. Svi oni projekte izvode samostalno ili u suradnji s drugim građevinskim subjektima, pri čemu je za realizaciju projekata i razvoj hrvatskog građevinarstva nezamjenjivo i jednako važno djelovanje i sinergija svih navedenih subjekata. HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG je pregovarajući o KUG o tome itekako vodila računa.

U kontekstu proširenja primjene predmetnog Kolektivnog ugovora, pri čemu se to posebno odnosi na komentare o plaći člana uprave i direktora,  ovlašteno Povjerenstvo za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za graditeljstvo na posljednjoj sjednici, održanoj 26. listopada 2022. između ostalih upita, razmatralo je i upite vezane za odredbu jedanaeste grupe složenosti poslova Tarifnih stavova koja je izazvala navedene nedoumice. Povjerenstvo je povodom toga javno objavilo pripadajuće tumačenje kojim bi trebale biti uklonjene sve nejasnoće ili nedoumice po pitanju odredbe o plaći člana uprave i direktora građevinskog poduzeća.

 

 

 

Odredbe o plaći za direktore/članove uprave ne primjenjuju se na situacije:

·       Ukoliko je osoba upisana u sudski registar kao član Uprave ili direktor, a nije u radnom odnosu, tada prema posebnim propisima nije u obvezi isplaćivati osnovnu mjesečne plaće prema XI. grupi složenosti poslova prema Tarifnim stavovima iz KUG-a,

·       Ukoliko (a tu se u pravilu radi o mikro poduzetnicima) član Uprave/ direktor prema ugovoru o radu obavlja i druge poslove u kompaniji, koji se nalazi u nižoj grupi složenosti poslova – primjerice u IVa grupi složenosti poslova (zidar, keramičar, tesar i sl.) tada je u obvezi isplatiti plaću sukladno iznosu u IVa grupi složenosti poslova – 6.500 kn, kao što je to u obvezi za sve ostale radnike istog tarifnog razreda.

 

Dodatno, podsjećamo kako se odredbe Zakona o minimalnoj plaći, pa tako i odredbe o minimalnoj plaći sukladno proširenom kolektivnom ugovoru, prema članku 4. navedenog zakona ne odnose se na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema posebnim propisima.

Priopćenje s pripadajućim tumačenjem Hrvatska udruga poslodavaca upućuje cjelokupnoj javnosti te ga radi dodatnog pravilnog informiranja svih obuhvaćenih subjekata dostavlja i ostalim gospodarskim udruženjima radi pravilnog informiranja svoga članstva.

Hrvatska udruga poslodavaca ostaje otvorena svim zainteresiranim javnostima za sva eventualno dodatno potrebna pojašnjenja vezano za KUG kao i do sada.

 

vrh stranice