Održane radionice HUP Reg. ureda Osijek i AZOP-a na temu: Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?

07.09.2023.

Na traženje članova HUP-a sa s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o propisima koje imaju otežanu primjenu u praksi, HUP Regionalni ured Osijek u suradnji sa Agencijom za zaštitu podataka (AZOP) organizirao je radionice u okviru EU ARC projekta u Slavonskom Brodu, Vinkovcima i Antunovcu na temu: „Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?“ Započelo se u utorak 05. rujna u Slavonskom Brodu, te nastavilo u Vinkovcima 06. rujna, i danas 07. rujna je održana u Antunovcu.

Cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je zaštititi osobne podatke fizičkih osoba, pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima te stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji. Opća Uredba o zaštiti podataka određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke. Opću uredbu o zaštiti podataka dužni su primjenjivati svi poslovni subjekti koji prikupljaju, pohranjuju i na bilo koji način obrađuju osobne podatke hrvatskih građana i građana s područja Europskog gospodarskog prostora.

Nakon više od 5 godina pune primjene GDPR-a, mnogobrojne nadzorne, ali i edukativne aktivnosti koje je Agencija provela jasno su pokazale da razina usklađenosti s zakonodavnim okvirom za zaštitu podataka u Republici Hrvatskoj nije na zadovoljavajućoj razini. Agencija kontinuirano pruža potporu prvenstveno službenicima za zaštitu osobnih podataka i mikro, malim i srednjim poduzetnicima kroz projekte EU-a ARC i ARC2.

Nadalje, ovom prilikom Agencija želi ukazati i na ključnu ulogu u sustavu zaštite osobnih podataka koju imaju službenici za zaštitu podataka, a upravo oni su vrlo često najslabija karika. Osim odgovarajućeg znanja iz područja zaštite osobnih podataka, službenici moraju dobro poznavati poslovne procese organizacije u kojoj rade, kontinuirano se educirati, a ujedno i educirati zaposlenike u organizaciji u kojoj djeluju kao službenici.

Cilj organizacije ovih radionica je pružiti voditeljima i izvršiteljima obrade i službenicima za zaštitu podataka mogućnost da se upoznaju s najnovijim trendovima i primjerima dobre prakse iz područja zaštite osobnih podataka, podijele s AZOP-ovim stručnjacima probleme s kojima se susreću u primjeni GDPR-a te uz njihovu potporu nađu rješenja koja će podići razinu usklađenosti u njihovim organizacijama na višu razinu.

Veliki interes članova za radionicama (preko 160 polaznika) povrđuje činjenicu da su isti zainteresirani, te će i dalje HUP Reg. ured Osijek nastaviti suradnju sa AZOP-om i ubuduće orgnizirati korisne radionice.

vrh stranice