Održana prezentacija o poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom

14.05.2024.

HUP Regionalni ured Split u suradnji sa Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Split održao je prezentaciju pod nazivom Poticaji za poslodavce za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Predstavnica Centra za profesionalnu rehabilitaciju je predstavila mjere koje poslodavci mogu ostvariti u odnosu na zaposlene osobe s invaliditetom ili zapošljavanjem OSI te kako osobi osigurati status i sva prava koja iz toga proizlaze. Poticaji pri zapošljavanju OSI uključuju subvenciju plaće, sufinanciranje troškova obrazovanja, prilagodbe radnog mjesta, tehničke prilagodbe i prijevoza, financiranje troškova stručne pomoći itd. Poticaje mogu ostvariti poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, a po uvjetima propisanim za svaki poticaj. Predstavljena je i usluga izrade plana tehničke i arhitektonske prilagodbe radnog mjesta koja podrazumijeva prijedloge različitih mjera za prilagodbu radnog mjesta i radnog okoliša te prilagodbu opreme i sredstava za rad, koji na razini konkretnog posla smanjuje opterećenje, zahtjeve i različite štetne utjecaje i tako posredno povećava radnu učinkovitost osobe s invaliditetom, a koju mogu zatražiti poslodavci za osobe upisane u očevidnik osoba s invaliditetom. Najviše interesa i upita se odnosilo na utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad koji se provodi na zahtjev fizičke osobe ili poslodavca za zaposlene osobe koje do sada nisu ispunile kriterije za upis o Očevidnik, kao i procjeni radne učinkovitosti koji se provodi na zahtjev poslodavca nakon što je osoba minimalno tri mjeseca upisana u Očevidnik, sve kako bi se OSI što više zadržale u svijetu rada i postigle najpovoljniji radni učinak s najmanjim izgledom narušavanja preostalih radnih i općih sposobnosti.

vrh stranice