Obrazac i kriteriji za ulazak u bazu poslovnih žena

05.11.2015.

KORPORATIVNI SEKTOR

Automatsko uključivanje u Bazu

U Bazu poslovnih žena bit će uključene sve kandidatkinje s najmanje 5 godina iskustva na jednoj od sljedećih pozicija:

 predsjednica uprave ili nadzornog odbora ili članica uprave i nadzornog odbora javno izlistanog dioničkog društva ili društva ograničene odgovornosti podjednakog značaja i utjecaja (kao pomoćno sredstvo procjene značaja i utjecaja koristit će se FINA-ina lista najuspješnijih trgovačkih društava prema ostvarenim godišnjim prihodima)
 CEO, COO, CFO ili druga izvršna direktorska pozicija C-stupnja u javno izlistanom dioničkog društva ili društvu ograničene odgovornosti podjednakog značaja i utjecaja
 kontrolna vlasnica utjecajnog trgovačkog društva u obiteljskom vlasništvu na upravljačkoj poziciji
 seniorska direktorska pozicija u investicijskim institucijama
 seniorska partnerska pozicija u odvjetničkim i konzultantskim društvima s iskustvom sudjelovanja u radu upravnih i nadzornih tijelima trgovačkih društva s kojima posluju

Selekcijski postupak

Ukoliko ne ispunjavaju uvjete za „automatsko“ uključivanje u Bazu kandidatkinje moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
• dostaviti dvije preporuke osoba koje su ili su u zadnjih 7 godina bile:

 na poziciji predsjednika/ice uprave ili nadzornog odbora javno izlistanog dioničkog društva ili društva ograničene odgovornosti podjednakog značaja i utjecaja
 na poziciji CEO-a, COO-a, CFO-a ili nekoj drugoj izvršnoj direktorskoj pozicija C-stupnja u javno izlistanom dioničkom društvu ili društvu ograničene odgovornosti podjednakog značaja i utjecaja

• dokazati da imaju najmanje 15 godina radnog iskustva od čega najmanje 5 godina na nekoj od sljedećih pozicija:

 članica nadzornog odbora trgovačkog društva
 neizvršna članica upravnog odbora
 savjetnica predsjednika upravnog ili nadzornog odbora odnosno njima izravno odgovorna voditeljica projekta/zadatka
 direktorica odnosno voditeljica odjela/sektora/službe trgovačkog društva
 starija partnerica u odvjetničkom uredu/konzultantskom uredu
 poduzetnica koja je samostalno osnovala te upravljala trgovačkim društvom/slobodnom profesijom (odvjetnički ured)


PODUZETNIŠTVO


U Bazu poslovnih žena bit će uključene poduzetnice koje su:

 osnivačice i glavne direktorica ili osnivačice i predsjednice upravnog odbora značajnog izlistanog dioničkog društva odnosno trgovačkog društva u privatnom vlasništvu koje su kao poduzetnice stvorile temeljem vlastite ideje ili na osnovi već postojeće ideje razvijene na nekom drugom tržištu, uz pristanak treće osobe, te koje su po osnivanju ostale obnašati ulogu predsjednice ili članice upravnog odbora tog društva. Takvo društvo mora imati značajne nacionalne ili međunarodne razmjere (prema prihodima, broju zaposlenika, tržišnoj poziciji itd.)


Projekt financira:


Partneri u projektu:vrh stranice