Objavljene izmjene Pravilnika o PDV-u

02.05.2017.

U Narodnim novinama je 27.04.2017. broj 41/2017 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu 1.svibnja 2017.
Od izmjena izdvajamo članak 35. koji izmijenjen glasi:
(1) Mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja pokretne materijalne imovine te plovila (sa ili bez smještaja) u skladu s Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu, osim ostalih prijevoznih sredstava, koje se obavljaju u tuzemstvu osobama koje nisu porezni obveznici je izvan Europske unije, ako se te usluge stvarno koriste izvan Europske unije.
(2) Mjesto obavljanja usluga iznajmljivanja pokretne materijalne imovine te plovila (sa ili bez smještaja) u skladu s Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu, osim ostalih prijevoznih sredstava, koje se obavljaju izvan Europske unije osobama koje nisu porezni obveznici je u tuzemstvu, ako se te usluge stvarno koriste u tuzemstvu.

Te novi stavak u članku 41. koji glasi:
(10) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poreznu osnovicu kod usluge iznajmljivanja plovila iz članka 35. ovoga Pravilnika čini razmjerni dio vrijednosti ugovorene usluge najma plovila koji se stvarno koristi u tuzemstvu (dani plovidbe u Republici Hrvatskoj, što uključuje dan uplovljenja u Republiku Hrvatsku i dan isplovljenja iz Republike Hrvatske, u odnosu na ukupno trajanje najma).

Završne odredbe Pravilnika propisuju kako se na usluge iznajmljivanja plovila (po članku 35.) za koje su do 30. travnja 2017. sklopljeni ugovori primjenjuju se odredbe Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15 i 1/17).

Više o Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost možete vidjeti na stranicama Narodnih novina u broju 41/2017.
vrh stranice