Objavljen novi Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila

02.05.2017.

U Narodnim novinama broj 42/2017 je dana 28.04.2017. objavljen Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilima, a koji je stupio na snagu 1.svibnja 2017.
Među izmjenama izdvajamo samo neke izmjene:
- Pravilnik se primjenjuje i na plovilo koje se uz naplatu daje na korištenje krajnjem korisniku u trećoj državi u dijelu u kojem se plovidba obavlja u RH. Samo ako je to izričito pravilnikom predviđeno, primjenjuje se na plovilo koje se daje na korištenje krajnjem korisniku u državi članici EU u dijelu u kojem se plovidba obavlja u RH.
- Definira se uža obitelj vlasnika plovila a to su bračni i izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj liniji zaključno s drugim stupnjem, srodnici po krvi u pobočnoj liniji zaključno s prvim stupnjem, te posvojitelj i posvojenik
- Prijava popisa posade i putnika obavlja se i u slučajevima kada plovilo koristi vlasnik odnosno korisnik plovila ili članovi uže obitelji vlasnika odnosno korisnika plovila.
Cijeli tekst Pravilnika možete pogledati na stranicama Narodnih novina u broju 42/2017.
vrh stranice
vrh stranice